|luni, martie 25, 2019
  • Follow Us!

Liberalul Adrian Panduraşu girează o afacere portocalie de milioane de euro 

• Interesele personale mai presus de interesele râmnicenilor! 

Liberalul Adrian Panduraşu girează o afacere portocalie de milioane de euro

Tiberiu Pîrnău

Mafia transpartinică îşi spune încă o dată cuvântul! Consilierul local liberal Adrian Panduraşu girează o afacere imobiliară de milioane de euro pusă în scenă de primarul pedelist Romeo Rădulescu şi un discret om de afaceri vâlcean, proprietarul unui lanţ de restaurante, cel care se ascunde în spatele unei bătrânici. 

Cum a luat Romeo ţeapă în urmă cu un an

În luna octombrie a anului 2010, primarul Râmnicului, Romeo Rădulescu, a fost faultat chiar de propriul partid, atunci când a încercat să treacă propunerea de acceptare a unei donaţii de teren în suprafaţă de aproape 13.100 mp din punctul „Cetăţuia-Pasarelă Nord”. Concret, la şedinţa respectivă, a fost pus pe ordinea de zi un material care prevedea preluarea în proprietate publică a unei suprafeţe de teren care avea să fie donată de o „persoană fizică”, o anume doamna Spiridonescu Ioana, şi pe care urma ca Primăria Râmnicului să introducă utilităţi şi să asfalteze porţiunea de drum „donată”, în scopul evident de a creşte valoarea de piaţă a terenurilor din preajmă. Numai că toţi consilierii locali de la PNL şi PSD au mirosit că primarul Rădulescu vrea să profite de „afacere” pe banii primăriei şi au blocat proiectul de hotărâre cu largul concurs al consilierului PDL Gabriela Ene, care a absentat de la şedinţa consiliului local. Spunem asta pentru că PDL are 16 consilieri, iar pentru ca propunerea să treacă trebuiau minim 16 voturi.

Consilierul PSD Ion Matei spunea la vremea respectivă: „Vă spun eu care este afacerea: dacă s-ar face această donaţie, iar primăria ar investi aici, valoarea terenurilor ar creşte cu 100 euro pe metru pătrat iar întreaga afacere ar valora peste 5 milioane euro. Domnule primar, sunteţi specialist în tranzacţionarea terenurilor!”.

Miza afacerii: o suprafaţă de teren intravilan de 6,2 hectare

Prin Hotărârea nr. 148/25 septembrie 2003, Consiliul Local a aprobat Planul Urbanistic Zonal „Cartier Temelie”, pentru parcelarea terenului proprietate privată din zona Cetăţuia – Pasarela Nord, în suprafaţă totală de circa 6,2 hectare. Pentru îndeplinirea condiţiilor impuse prin PUZ, privind parcelele de teren proiectate şi realizarea utilităţilor, au fost prevăzute căi de acces auto şi pietonal din Calea lui Traian şi E81, care totalizează o suprafaţă de 13.100 mp.

Cu cererea înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 28626/23.09.2010, proprietarul terenului care a făcut obiectul Planului Urbanistic Zonal „Cartier Temelie”, Ioana Spiridonescu, a reformulat oferta de donaţie făcută Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea prin cererile anterioare, solicitând supunerea spre aprobare Consiliului Local al municipiului, a acestei oferte de donaţie.

 Iată ce se spune în raportul de specialitate care a fost redactat de oamenii lui Romeo Rădulescu: „Facem precizarea că prin HCL nr. 148/25 septembrie 2003 privind aprobarea PUZ Temelie, nu a fost pusă condiţia realizării de către proprietarul terenului care a făcut obiectul acestuia, a infrastructurii tehnico-edilitare (străzi, trotuare, reţele de utilităţi), iar potrivit reglementărilor legale specifice serviciilor de utilităţi publice, realizarea infrastructurii tehnico-edilitare este «în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, organizează şi gestionează conform hotărârilor Consiliului Local». De asemenea, conform prevederilor art. 4(2) din aceeaşi lege, dacă amplasarea şi realizarea componentelor sistemului de utilităţi publice, respectiv dezvoltarea celor existente, impune ocuparea definitivă a unor terenuri, altele decât cele aparţinând domeniului public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, acestea vor fi trecute în proprietatea publică, prin procedurile prevăzute de lege. Una dintre aceste proceduri legale este donaţia, astfel încât acceptarea acestei donaţii este o oportunitate pentru municipiu, care degrevează bugetul local de o importantă sumă care ar trebui alocată exproprierii pentru cauză de utilitate publică la momentul când aceasta s-ar impune. Terenul în suprafaţă de 13.098 mp propus pentru donaţie Municipiului de către Ioana Spiridonescu, este proprietatea acesteia conform Certificatului de moştenitor nr. 29/14 iulie 2005”. 

În mod aparent surprinzător, în data de 21 noiembrie 2011, la Primăria Râmnicu Vâlcea a fost înregistrată adresa cu nr. 36304 prin care consilierul local liberal Adrian Panduraşu a solicitat „reînscrierea pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local din luna noiembrie (miercuri, 30.11.2011) a ofertei de donaţie formulată de doamna Spiridonescu Ioana deoarece acceptarea acestei donaţii de către Consiliul Local cu titlu gratuit ar crea premisele unei dezvoltări unitare a viitorului Cartier Temelie“. Aşa spune tânărul consilier local Adi Panduraşu, care s-a reorientat la 180 de grade faţă de poziţia adoptată anterior de respingere a respectivei donaţii. Cu alte cuvinte, de data aceasta primarul Romeo Rădulescu a găsit pe cineva dispus să scoată castanele fierbinţi din foc şi, culmea, acesta este un consilier liberal şi nu un pedelist.

De ce votează Panduraşu cu Puterea?

Dar ce l-a determinat pe junele întreprinzător Adi Panduraşu să-şi schimbe poziţia în acest mod atât de radical? Răsfoind materialele aflate pe ordinea de zi a şedinţei CL din data de 30 noiembrie a.c. am aflat răspunsul: este vorba despre o afacere, despre un troc, despre un schimb, două afaceri private rezolvate în interiorul Consiliului Local Râmnicu Vâlcea. Aşadar, interesul poartă fesul! Acelaşi Adrian Panduraşu a mai depus o solicitare, de data aceasta prin firma sa SC Govora COM SRL, prin care le propune consilierilor locali: „acceptarea donaţiei unui teren, în suprafaţă de 1657 mp situat în Râmnicu Vâlcea, strada Depozitelor, cu destinaţia de drum public, deţinut în proprietate de SC Govora COM SRL, precum şi împuternicirea primarului să semneze actul de donaţie a terenului, împreună cu investiţia: Lărgirea drumurilor de acces în punctul Fabrica de Aţă – Pasarela Râureni“. Investiţia respectivă are ca scop principal fluidizarea traficului în zona respectivă, generat ca urmare a construirii centrului comercial Dedeman (aceasta este miza donaţiei – nr), precum şi crearea accesului spre şi dinspre acest obiectiv, atât pe sensul Râmnicu Vâlcea – Drăgăşani cât şi pe sensul Drăgăşani – Râmnicu Vâlcea. 

Este limpede ca lumina zilei că primarul Romeo Rădulescu l-a prins la înghesuială pe tânărul liberal şi i-a „sugerat“ acestuia să semneze adresa prin care cazul „Donaţiei Spiridonescu“ revine în actualitate, în schimbul acceptării donaţiei terenului (drmului de acces) din punctul Fabrica de Aţă – Pasarela Râureni fără de care Adi Panduraşu nu ar putea să realizeze afacerea cu Dedeman. 

Aşadar, teoretic primarul Rădulescu îşi va putea înfăptui de-acum afacerea cu terenul „din meri“, iar Panduraşu va răsufla uşurat, chiar dacă va vota miercuri, 30 noiembrie, împotriva voinţei propriului partid . Rămâne, totuşi, de văzut cum vor vota… pedeliştii.   

 

Leave a Response