|miercuri, martie 20, 2019
  • Follow Us!

OLTCHIM a primit un “cadou 

OLTCHIM a primit un „cadou” de 1,15 milioane lei din partea primarului Rădulescu

La propunerea primarului Romeo Rădulescu, consilierii locali au aprobat luna trecută, într-o „tăcere” suspectă, Hotărârea nr. 269 care priveşte acordarea de înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale de… către OLTCHIM SA. Astfel, s-a decis eşalonarea la plată pe trei luni a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local la data de 30 septembrie 2011, de către OLTCHIM SA, în sumă de 1,15 milioane de lei, după următorul grafic: 384.000 lei s-a achitat până la data de 31 octombrie 2011; 384.000 lei se vor plăti până la data de 30 noiembrie 2011; 384.000 lei se vor achita până la data de 29 decembrie 2011. Majorările de întârziere datorate pe perioada de eşalonare vor fi achitate lunar, până în ultima zi a fiecărei luni de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale principale.

Tot consilierii locali au aprobat constituirea de garanţii prin gaj pe activele propuse de agentul economic, OLTCHIM SA, în valoare de 1,17 milioane de lei. În fine, trebuie să mai spunem că au fost stabilite următoarele condiţii de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată: orice alte modificări ale masei impozabile care ar genera diferenţe de obligaţii fiscale nu fac obiectul acestei hotărâri, acestea urmând a fi achitate în termenele stabilite de lege; după comunicarea hotărârii, pentru obligaţiile fiscale neachitate, organul fiscal comunică, în toate cazurile, somaţia, în scopul urmăririi îndeplinirii condiţiei de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată; pe perioada eşalonării la plată pentru obligaţiile pentru care s-au acordat înlesniri la plată, organul fiscal nu continuă procedura de executare silită după emiterea somaţiei.

Relaţiile „de afaceri” dintre Primăria Râmnicului şi OLTCHIM au o vechime de cel puţin patru ani: în 2007, conducerea OLTCHIM a aprobat realizarea unor schimburi de suprafeţe de teren aflate în proprietatea combinatului chimic vâlcean. Concret, atunci s-a realizat schimbul asupra următoarelor terenuri: Primăria Râmnicului a oferit la schimb o suprafaţă de 18.400 mp aflată în proprietatea sa şi care în prezent este ocupată de Fabrica de Conserve Râureni – Conservil, iar OLTCHIM a oferit la schimb o suprafaţă de teren de peste 23.500 mp, situat în Colonia Nuci, egal ca valoare cu terenul oferit de Primăria Râmnicului. Principalul „motiv” pentru care s-a realizat schimbul de terenuri a fost acela că terenul oferit de OLTCHIM la schimb era… inutil societăţii. O parte din acesta a fost preluat deja de Primăria Râmnicului, care a început construcţii pentru locuinţe sociale.

În acest context, pe terenul în cauză nu puteau fi amplasate instalaţii industriale. Pe de altă parte, terenul oferit la schimb de către Primăria Râmnicului era folosit deja de către OLTCHIM în cadrul Fabricii de Conserve Râureni. Faptul că o mare parte din teren nu aparţinea combinatului chimic vâlcean, a determinat în timp dificultăţi de dezvoltare a activităţii şi a contribuit la îngreunarea procedurilor de vânzare a activului în cauză. Prin realizarea schimbului de terenuri nu s-a produs o modificare a valorii capitalului social, deoarece valoarea terenului dobândit în schimb de la Primăria Râmnicului a fost egală cu valoarea terenului oferit la schimb de către OLTCHIM. În consecinţă, prin realizarea schimbului de terenuri s-au obţinut în principal următoarele efecte pozitive: creşterea atractivităţii la vânzarea activului „Fabrica de Conserve Râureni”, creşterea atractivităţii OLTCHIM în procesul de privatizare, eliminarea definitivă a unei surse care creează în mod constant pierderi.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response