|luni, martie 25, 2019
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea a preluat frâiele programului de modernizare a CET Govora 

Consiliul Judeţean Vâlcea a preluat frâiele programului de modernizare a CET Govora

Una dintre cele mai importante investiţii cuprinse în programul Consiliului Judeţean Vâlcea o constituie modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică de la cazanul nr. 7 din cadrul CET Govora în vederea creşterii performanţelor de retenţie a pulberilor în electrofiltre. Acest obiectiv este, de altfel, prevăzut în Programul Naţional „Termoficare 2006-2015, căldură şi confort” care urmăreşte reabilitarea sistemelor centralizate de alimentare a comunităţilor cu energie termică pentru a fi încadrate în normele restrictive de protecţie a mediului impuse printr-o Directivă a Comisiei Europene.

Pentru a face o evaluare cât mai exactă a stadiului de execuţie şi a calităţii lucrărilor, preşedintele Consiliului Judeţean, Ion Cîlea, a hotărât, prin dispoziţia nr. 433 din 31 august a.c., să se constituie o comisie de specialişti îndrituită să verifice în teren modul în care se respectă documentaţia tehnică şi încadrarea în devizul general stabilit prin Ordinul nr.31/2008 al Ministerului Dezvoltării Regionale.

Rezultatele acestei verificări complexe au stat la baza unei atente analize în cadrul unei întâlniri organizate de preşedintele Ion Cîlea, la care au luat parte reprezentanţi ai conducerii Siemens care coordonează programul de implementare, precum şi ing. Gheorghe Nicolau, directorul SC Energomontaj Vâlcea, ing. Dan Dragomir, directorul SC Proimsat, alţi specialişti cu atribuţii şi răspunderi în realizarea investiţiei de la CET Govora.

În cadrul întâlnirii, preşedintele Consiliului Judeţean, a atras atenţia asupra unor nereguli şi întârzieri la lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice etc, situaţie care ar putea să afecteze respectarea termenelor de execuţie şi încadrarea în valorile stabilite prin proiect. Pentru a evita orice riscuri în derularea lucrărilor şi a garanta implementarea cu succes a acestui proiect, preşedintele Ion Cîlea a dispus ca această importantă investiţie să fie preluată, prin novaţie (asumare de obligaţie directă) de către Consiliul Judeţean Vâlcea fără a deroba societatea constructoare de obligaţiile contractuale, ci, dimpotrivă, de a raporta la termene stabilite stadiile fizice şi valorice pe fiecare componentă a proiectului, dar şi ale lucrărilor suplimentare care au venit în completare şi au fost acceptate prin act adiţional la contractul sectorial încheiat între constructor şi beneficiar.

Analiza iniţiată de preşedintele Ion Cîlea a fost urmată de o negociere între cei trei parteneri care răspund de execuţia lucrărilor de modernizare a instalaţiei de desprăfuire electrică de la cazanul nr. 7 al CET Govora, prilej cu care s-a stabilit ca finalizarea acestei importante investiţii să aibă loc la data de 16 decembrie a.c.

Leave a Response