|marți, martie 19, 2019
  • Follow Us!

Senatorul Dorel Jurcan a adresat două interpelări ministrului Muncii pe tema activităţii ITM 

Senatorul Dorel Jurcan a adresat două interpelări ministrului Muncii pe tema activităţii ITM

Zilele trecute, senatorul Dorel Jurcan, preşedintele PDL Vâlcea, a formulat două interpelări adresate ministrului Muncii Familiei si Protecţiei Sociale, Sulfina Barbu. În prima interpelare, cu titlul „Statutul inspectorilor de muncă”, parlamentarul vâlcean precizează: „Vă supun atenţiei o problemă apărută la nivelul Inspectoratelor Teritoriale de Muncă din ţara, după aplicarea modificărilor aduse Legii nr 53/2003 cât şi HG nr. 500/2011, cuantumul amenzilor aplicate pentru depistarea unei persoane, care prestează o activitate fără forme legale este de minim 10.000 lei, fapt ce adesea implică agresivitate verbală şi manifestarea unui comportament violent în vederea intimidării inspectorilor de muncă din partea angajatorilor. Lipsa unui statut sau a unei legi care să protejeze inspectorul de muncă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în sancţionarea contravenţională şi aplicarea amenzilor, în efectuarea controalelor, precum şi lipsa de protecţie neprevăzută prin lege, duce la îngreunarea desfăşurării activităţii. În concluzie, stimată doamna ministru, vă rog să îmi comunicaţi care este părerea dumneavoastră faţă de cele prezentate mai sus şi dacă aveţi în vedere implementarea unui sistem de măsuri în vederea protejării inspectorilor de muncă, în timpul efectuări controalelor?”

În cea de-a doua interpelare cu titlul „Stabilirea unui numărului de controale”, senatorul Jurcan menţionează: „În momentul de faţă, controalele efectuate de Inspectoratele Teritoriale de Muncă sunt diversificate: controale sistem, controale tematice, pe campanii, controale datorate sesizărilor angajaţilor sau angajatorilor, controale inopinate etc. În prezent niciun act normativ nu limitează numărul acestor controale efectuate în cursul unui an calendaristic, fapt ce duce la o interpretare subiectivă din partea agenţilor economici, care acuză Inspectoratele Teritoriale de Muncă din ţară de abuz şi cultivarea unui climat de intimidare în relaţia cu mediul economic. În concluzie, stimată doamna ministru, vă rog să îmi comunicaţi care este părerea dumneavoastră faţă de cele prezentate mai sus şi dacă aveţi în vedere stabilirea la nivelul guvernului a unei proceduri care să stabilească condiţiile efectuării a mai multor controale în cursul unui an calendaristic, precum şi reducerea numărului de controale efectuate de organele de control ale statului prin acţiuni de control comune, pentru un agent economic?”

Leave a Response