|luni, martie 25, 2019
  • Follow Us!

Ministrul Sănătăţii spune că legea îi interzice să aloce bani pentru dotarea Spitalului Horezu 

• Ca răspuns la o interpelare a senatorului Emilian Frâncu,

Ministrul Sănătăţii spune că legea îi interzice să aloce bani pentru dotarea Spitalului Horezu

În luna septembrie, senatorul PNL Emilian Frâncu a cerut ministrului Sănătăţii, printr-o interpelare, fonduri pentru dotarea Spitalului orăşenesc Horezu cu aparatură corespunzătoare. El a apreciat faptul că Horezu are la ora actuală una dintre cele mai moderne clădiri din ţară în care funcţionează un spital orăşenesc. „Recent, în data de 10 septembrie 2011, primarul Constantin Niţu a inaugurat în cadru festiv finalizarea lucrărilor de construcţie la Spitalul orăşenesc Horezu, una dintre investiţiile de importanţă majoră derulate în ultimii douăzeci de ani în judeţul Vâlcea. Aceste lucrări au fost începute încă din anul 1995, iar un merit deosebit în ridicarea acestei unităţi spitaliceşti îi revine fostului prim ministru al României, Călin Popescu Tăriceanu, care în cei patru ani de guvernare liberală a sprijinit administraţia locală de atunci cu importante fonduri băneşti. Restul fondurilor necesare dării în folosinţă a spitalului s-au primit în ultimii doi ani. Din păcate, deşi această unitate medicală dispune de o clădire modernă, nu este dotată cu aparatură necesară efectuării unor investigaţii de foarte bună calitate pacienţilor internaţi aici şi, implicit, nu poate să atragă specialişti cu renume, care să dorească să practice aici un act medical performant. Deoarece acest spital deserveşte o importantă comunitate locală din depresiunea Horezu, vă rog, domnule ministru, să îmi comunicaţi dacă aveţi în vedere alocarea de fonduri în vederea utilării Spitalului Orăşenesc Horezu cu aparatura medicală necesară”, a solicitat Frâncu.

Zilele trecute, a venit răspunsul din partea ministrului Sănătăţii, Ladislau Ritli: „Referitor la dotarea Spitalului Orăşenesc Horezu cu aparatură medicală, trebuie menţionat faptul că, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 529/2010, această unitate sanitară face parte din reţeaua autorităţii administraţiei publice iocaie – respectiv a Consiliului Local Horezu, etc. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, reglementează finanţarea unor cheltuieli de natura investiţiilor din bugetul Ministerului Sănătăţii pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice.

Astfel, la art. 190, alin. (1) punctul b), din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu completările şi modificările ulterioare, se prevede că, spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pot primi sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin transfer către autorităţile administraţiei publice locale pentru dotarea cu echipamente şi aparatură medicală, în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora. La acelaşi articol al actului normativ mai sus menţionat se prevede faptul că, sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi din bugetul autorităţilor administraţiei publice locale, criteriile de alocare, precum şi lista spitalelor publice beneficiare se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătăţii (ordin ce se aprobă ca urmare a propunerii făcute de o comisie de analiză a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii), în termen de 60 de zile de la data publicării legii bugetului de stat. Fără a fi îndeplinite prevederile art. 190 din Legea nr. 95/2006 mai sus enunţate, Ministerul Sănătăţii nu are bază legală de alocare de prevederi bugetare necesare pentru dotarea cu aparatură medicală unităţilor sanitare pentru care a fost transferat managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale”.

Leave a Response