|marți, martie 19, 2019
  • Follow Us!

ICSI Rm. Vâlcea a fost prezentă la conferinţa “Inovare durabilă în Regiunea Sud-Vest 

ICSI Rm. Vâlcea a fost prezentă la conferinţa „Inovare durabilă în Regiunea Sud-Vest”

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică a provocat reprezentanţii autorităţilor locale şi ai mediului de afaceri din Regiunea Sud-Vest la o discuţie despre inovare şi transfer tehnologic în cadrul conferinţei „Inovare durabilă în Regiunea Sud-Vest” în cadrul căreaia a fost prezentat proiectul „Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile”, Cod SMIS 24120. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţioanal Dezvoltarea Capacităţii Administrative (POD CA 2007-2013), beneficiar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

În cadrul evenimentului regional organizat la Craiova pe 10 noiembrie reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai mediului universitar şi de afaceri au discutat despre dezvoltare durabilă regională şi strategia de inovare a Regiunii Sud-Est. Printre alţii, la conferinţă au participat ca vorbitori: Ion Ştefănescu, ICSI Râmnicu Vâlcea. Fiecare dintre vorbitori a adus perspectiva instituţiei pe care o reprezintă asupra inovării durabile, prin programe ministeriale, ale mediului de afaceri, autorităţilor locale sau ale instituţiilor de învăţământ. Unul dintre punctele fierbinţi atinse în discuţie a fost modul în care autorităţile locale, institutele de cercetare sau de învăţământ pot colabora sau conlucra pentru a duce către câţi mai mulţi beneficiari rezultatele inovării.

Prin organizarea evenimentului regional din Craiova, ANCS subliniază importanţa strategică a inovării pentru dezvoltarea Regiunii Sud-Vest. Importanţa pe care ANCS o dă inovării pentru creşterea competitivităţii economice corespunde cerinţelor de reformă structurală formulate prin Memorandumul încheiat între România şi Comisia Europeană, cu privire la împrumutul acordat de CE ţării noastre, cerinţe care fac referire la creşterea eficienţei şi eficacităţii utilizării fondurilor publice în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării, prin accelerarea reformei sistemului. Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile”, Cod SMIS 24120, este de a creşte capacitatea administrativă a Autorităţii în ceea ce priveşte elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice de inovare şi transfer tehnologic, cu scopul de a asigurara dezvoltarea socio-economică durabilă.

Leave a Response