|joi, martie 21, 2019
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va aproba din nou modificarea destinaţiei creditului de 32,5 milioane lei 

• În cadrul unei şedinţe extraordinare,

CJ Vâlcea va aproba din nou modificarea destinaţiei creditului de 32,5 milioane lei

Vineri, 11 noiembrie 2011, consilierii judeţeni sunt chemaţi să aprobe modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 66 din 30 iunie 2010 privind contractarea unei finanţări rambursabile în sumă de 32,5 milioane lei, pe termen de 8 ani, din care o perioadă de graţie de doi ani, pentru realizarea unor investiţii de interes public judeţean. În primăvara acestui an, CJ Vâlcea a mai aprobat o dată modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 66 din 30 iunie 2011, determinată de faptul că finanţarea pentru obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ677, Mădulari – Şuşani – limită judeţul Olt” a fost aprobată prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, fondurile fiind redistribuite pentru finanţarea altor lucrări de investiţii de interes judeţean.

Ulterior contractării şi avizării acestui împrumut de către Comisia de autorizare a împrumuturilor locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia Tehnică din cadrul CJ Vâlcea a prezentat necesitatea şi oportunitatea modificării listei obiectivelor de investiţii ce se finanţează din creditul intern, aprobată prin anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 68 din 25 mai 2011, având în vedere următoarele considerente: pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 677C limită judeţul Olt – Lungeşti – Râmeşti (DJ677), comuna Lungeşti”, finanţarea în sumă de 630.000 lei a fost aprobată prin Programul privind reabilitarea, modernizarea şi asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, aprobat prin HG nr. 577/1997; la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 643, limită judeţul Olt – Laloşu – Făureşti – Găneşti” s-a organizat procedura de achiziţie publică de lucrări, s-au evaluat ofertele, dar se află în faza de soluţionare a contestaţiilor depuse la procedură. Având în vedere perioada de soluţionare a contestaţiilor de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, fondurile aprobate pentru acest obiectiv de investiţii nu se vor consuma integral, fapt pentru care se propune redistribuirea sumei de 1,23 milioane lei la obiectivul „Reabilitare şi modernizare DJ 650 DN – Ocnele Mari – Buneşti”.
(P.C.)

Leave a Response