|luni, martie 25, 2019
  • Follow Us!

Anca Boagiu promite că va include drumul DN7D Câineni-Perişani în programul de investiţii 

• După ce se vor elabora toate documentaţiile,

Anca Boagiu promite că va include drumul DN7D Câineni-Perişani în programul de investiţii

Drumul DN7D, Câineni – Boişoara – Titeşti – Perişani – Curtea de Argeş rămâne în continuare o „pată neagră” pe obrazul Ministerului Transporturilor. Acest drum naţional nu este asfaltat decât pe o porţiune de 7 km, iar restul traseului se află într-o stare atît de proastă încât nici măcar ca drum forestier nu poate fi catalogat. Mai mult decât atât, DN 7D nu a fost niciodată reparat deşi acest lucru se impune. Traversând o zonă de munte, situaţia acestui drum naţional se înrăutăţeşte cu fiecare ploaie, cu fiecare alunecare de teren, de multe ori fiind nepracticabil cu nici un mijloc de transport rutier. Starea jalnică a acestui drum naţional umbreşte toată activitatea Ministerului Transporturilor, iar lipsa de voinţă politică pentru modernizare sau lipsa finanţării nu pot fi acceptate ca scuze atunci când un drum naţional din secolul XXI arată foarte rău.

Recent, ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a ţinut să facă câteva precizări legate de acest drum: „În anul 2003, în baza HG nr. 485/18.04.2003, drumul judeţean DJ 703H (limită judeţ Argeş – Câinenii Mici) a trecut din administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea în proprietatea publică a statului şi în administrarea CNADNR – DRDP Craiova, sub denumirea de DN 7D. La momentul preluării, starea de viabilitate nu permitea circulaţia autovehiculelor. În anul 2004, în cadrul programului de reabilitare primară etapa a-VII-a, pe DN 7D au fost executate următoarele tipuri de lucrări: macadam semipenetrat pe sectorul Câinenii Mici – Boişoara; balastare pe sectorul Boişoara – Perişani; terasamente pe sectorul Perişani – limită judeţ Argeş. De la momentul preluării, pe acest drum se execută anual lucrări de împietruire pentru menţinerea unei stări de viabilitate care să permită circulaţia autovehiculelor.

În anul 2008, pe DN 7D au fost executate lucrări de îmbrăcăminţi bituminoase uşoare pe sectoarele Câinenii Mici – Grebleşti şi Perişani – Pripoare, iar în anul 2009 s-a aşternut covor asfaltic pe aceste porţiuni de drum. Având în vedere că lucrările de întreţinere nu pot rezolva problemele existente ale drumului, DRDP Craiova a întocmit expertiza tehnică şi documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru modernizarea DN 7D, fiind totodată cuprins în programul de investiţii din anul 2009, la capitolul proiectare. Documentaţia a fost întocmită şi avizată la nivel DRDP Craiova, au fost obţinute toate avizele menţionate în certificatul de urbanism şi urmează ca indicatorii tehnico-economici să fie supuşi aprobării în CTE-CNADNR, CTE-MT şi Consiliul Interministerial. După obţinerea tuturor acestor aprobări va fi emisă o hotărâre de guvern în vederea includerii obiectivului în programul de investiţii – obiective noi. Precizăm că sectorul de drum (DJ 703H) curpins între limită judeţul Vâlcea (Perişani) – Curtea de Argeş se află în jud. Argeş. Având în vedere că nu a fost încheiat un protocol de predare-preluare între MTI şi Consiliul Judeţean Argeş, acest sector de drum (DJ 703H) se află în administrarea Consiliului Judeţean Argeş, context în care CNADNR nu poate aloca fonduri pentru reparaţii”.

Leave a Response