|miercuri, martie 20, 2019
  • Follow Us!

Adjunctul de la Oltchim a părăsit corabia care se scufundă, iar PCC vrea din nou capul lui Roibu 

• După ce un membru al consiliului de administraţie şi-a dat demisia,

Adjunctul de la Oltchim a părăsit corabia care se scufundă, iar PCC vrea din nou capul lui Roibu

Nicu Trandafir

Constantin Roibu – cel care va mai avea de trăit în funcţia de director general la Oltchim doar şase luni – rămâne tot mai singur la combinat fiind părăsit chiar de către unul dintre „copii” săi favoriţi – Alexandru Bucşă, directorul general adjunct financiar al întreprinderii până acum câteva zile. Omul a fost adus pe bani grei, de la Rompetrol la Oltchim, tocmai pentru a-i găsi directorului Roibu resursele financiare în vederea implementării planurilor megalomanice legate de Arpechim Piteşti. Pentru că în cei doi ani nu a găsit nici o bancă care să „pună botul” la aberaţiile lui Constantin Roibu, în data de 2 noiembrie 2011, în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie de la SC Oltchim SA, directorul general adjunct financiar al societăţii, Alexandru Bucşă, şi-a prezentat demisia din această funcţie invocând motive personale, iar Dan Viorel Paul şi-a dat demisia din consiliul de administraţie la nici o lună după ce a fost numit în această calitate.

Alexandru Bucşă a fost numit în funcţie în octombrie 2009, miza din spatele numirii sale fiind ajutarea Oltchim să atragă finanţare de la bănci pentru a reporni rafinăria Arpechim. Până la plecarea sa, secţiile de petrochimie ale combinatului nu au fost redeschise, iar compania nu a reuşit să atragă împrumuturi pentru capitalul de lucru necesar redeschiderii rafinăriei. În august, acţionarii Oltchim au aprobat atragerea unui împrumut de 150 milioane de euro cu scopul finanţării capitalului de lucru necesar redeschiderii Arpechim, precum şi a unui împrumut de 100 milioane de euro pentru investiţii. Trebuie să mai spunem că Alexandru Bucşă a obţinut anul trecut un venit de 87.000 de euro dintr-un contract de management cu Rompetrol SA, echivalentul a circa 7.200 de euro lunar, potrivit datelor publicate în declaraţia sa de avere. Bucşă a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Dinu Patriciu, el venind în Rompetrol în septembrie 1999, dată la care rafinăria Petromidia nici nu intrase în portofoliul grupului petrolier. El a fost vicepreşedinte al Rompetrol, ocupându-se tot de partea financiară, iar în perioada 2008-2011 a avut un contract de management cu Rompetrol SA, companie care regrupa toate funcţiile suport ale grupului, resurse umane, IT, financiar sau comunicare şi care cu prindea şi activităţile de explorare şi producţie. Sumele încasate de la Rompetrol au fost completate anul trecut cu veniturile din contractul de mandat cu Oltchim care s-au ridicat la aproape 25.000 de euro, peste 2.000 de euro lunar. Astfel, câştigurile lunare ale lui Bucşă s-au apropiat anul trecut de pragul de 10.000 de euro. Potrivit unei alte declaraţii de avere, în 2009 Bucşă a câştigat 1,165 milioane de dolari din transferul unor acţiuni Rompetrol, acela fiind anul în care grupul a intrat sub control 100% kazah.

Dascălu va fi confirmat în fruntea C.A. la şedinţa acţionarilor din 7 decembrie

Consiliul de Administraţie de la Oltchim a decis săptămâna trecută convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru data de 7 decembrie 2011. Aproape toate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi au fost incluse la solicitarea acţionarului minoritar de la SC Oltchim SA, compania Petro Carbo Chem SE, ce deţine 18,3% din capitalul social al întreprinderii vâlcene. Singurul punct de pe ordinea de zi a şedinţei AGA din 7 decembrie 2011 propus de conducerea executivă se referă la confirmarea în funcţia de administrator al SC Oltchim SA a lui Constantin Dascălu, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 203/31 august 2011 şi ales în funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie.

În cadrul şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Oltchim SA din 7 decembrie 2011 se prevede discutarea şi aprobarea propunerii de modificare a articolului 16 din actul constitutiv al SC Oltchim SA referitoare la competenţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Astfel, acţionarul PCC SE doreşte introducerea următoarelor două alineate: vânzarea unui produs SC Oltchim SA către intermediari este limitată într-un an la 5% din volumul vânzărilor înregistrat în anul anterior pentru respectivul produs, restul urmând a fi vândut direct clienţilor finali (orice contracte ce vor fi încheiate cu intermediari cu depăşirea pragului de 5% precizat mai sus trebuie aprobate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor); încheierea de contracte de vânzare-cumpărare cu societăţi situate în paradisuri fiscale, cum ar fi Cipru, Elveţia şi Insulele Cayman, trebuie aprobate de adunarea generală extraordinară. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi din prezentul act constitutiv, aprobarea pentru încheierea unui contract cu un anumit furnizor este considerat acordată de adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru toate celelalte contracte încheiate cu furnizorul în cauză în anul în curs. În fine, în cadrul AGEA din 7 decembrie 2011 se mai prevede aprobarea datei de 23 decembrie 2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 7 decembrie 2011 de la SC Oltchim SA.

În urmă cu două luni, cu 75% din voturile acţionarilor SC Oltchim SA, s-au respins următoarele proiecte de hotărâri propuse de PCC SE: limitarea vânzărilor de produse prin intermediari la maximum 5% şi realizarea a cel puţin 95% din vânzările fiecărui produs direct către utilizatorii finali ori solicitarea Consiliului de Administraţie al SC Oltchim SA să adopte o decizie cu privire la acest punct de pe ordinea de zi; încetarea vânzărilor de produse prin societăţi comerciale rezidente în paradisuri fiscale cum ar fi Cipru, Elveţia, Insulele Cayman, fără aprobarea prealabilă a adunării generale a acţionarilor, ori solicitarea consiliului de administraţie al societăţii să adopte o decizie cu privire la acest punct de pe ordinea de zi; punerea la dispoziţie a rapoartelor comandate de SC Oltchim SA şi elaborate de consultanţi, incluzând rapoartele elaborate de Technon Orbichem, Nexant, Roland Berger, precum şi a oricărui alt raport, analize, la care se face referire în aşa-numitul plan de restructurare a societăţii elaborat de conducerea SC Oltchim SA, aceste rapoarte fiind menţionate pe larg de directorul general Constantin Roibu în mass-media, drept bază pentru planul de dezvoltare pregătit de conducerea societăţii.

PCC vrea un nou plan de restructurare a societăţii

Tot în data de 7 decembrie 2011 este programată să aibă loc şedinţa ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Oltchim SA, şase din cele şapte puncte de pe ordinea de zi fiind incluse la solicitarea acţionarului minoritar PCC SE. Astfel, ordinea de zi a şedinţei AGOA se prezintă în felul următor: mandatarea conducerii executive în vederea întocmirii unui nou plan de restructurare pentru SC Oltchim SA sau modificarea programului de restructurare aprobat de adunarea generală a acţionarilor din 6 august 2009; prezentarea de către consiliul de administraţie, în faţa adunării generale a acţionarilor, a unui raport cu informaţii detaliate privind cheltuielile de sponsorizare ale SC Oltchim SA în perioada începând cu 1 ianuarie 2011 şi până la data prezentei adunări generale ordinare a acţionarilor, împreună cu un raport al consiliului de administraţie prin care să se explice motivele şi argumentele comerciale pentru aceste costuri, dat fiind că societatea nu a înregistrat profit din 2007 şi a trimis salariaţi în şomaj tehnic; aprobarea iniţierii angajării răspunderii directorului Constantin Roibu în instanţă pentru prejudiciile cauzate societăţii în calitate de director general al societăţii, în conformitate cu dispoziţiile articolului 155 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; aprobarea revocării directorului Constantin Roibu din funcţia de administrator al SC Oltchim SA; cerere către consiliul de administraţie de revocare a lui Constantin Roibu din funcţia de director general, dat fiind că acesta a fost sancţionat de CNVM pentru contravenţii în legătură cu legislaţia privind pieţele de capital, şi anume, manipularea pieţei.

De asemenea, PCC SE spune că directorul Constantin Roibu nu a supervizat în mod adecvat personalul SC Oltchim SA şi, din această cauză, SC Oltchim SA nu a restituit în timp util certificatele de dioxid de carbon, ceea ce a expus societatea la o posibilă amendă în valoare de 14,34 milioane de euro. Cei de la PCC SE mai spun în convocatorul şedinţei AGOA din data de 7 decembrie 2011 că, sub conducerea lui Constantin Roibu, situaţia societăţii s-a deleriorat în mod constant, că nu înţelege problemele reale ale SC Oltchim SA (dând în mod constant vina pe factori externi pentru problemele SC Oltchim SA şi nu pe propria conducere) şi că nu prezintă soluţii alternative pentru problemele societăţii. În fine, la punctul şase de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare AGA din 7 decembrie 2011, PCC SE solicită constituirea unei comisii de experţi la nivelul SC Oltchim SA care să investigheze afirmaţiile din presă privind actele încheiate de conducere cu SC Oltchim SA care au prejudiciat cele mai bune interese ale SC Oltchim SA sau că unii dintre cei mai importanţi clienţi ai societăţii sunt controlaţi de persoane din conducerea SC Oltchim SA. În luna aprilie a acestui an, acţionarii prezenţi la şedinţa AGA de la SC Oltchim SA au aprobat toate proiectele de hotărâri iniţiate de consiliul de administraţie sau conducerea executivă a societăţii şi au respins toate propunerile înaintate de acţionarul minoritar Petro Carbo Chem SE. În plus, şase puncte de pe ordinea de zi introduse la solicitarea PCC SE, nici măcar nu au mai fost supuse votului acţionarilor SC Oltchim SA.

Leave a Response