|miercuri, martie 20, 2019
  • Follow Us!

ITM Vâlcea a trecut prin sită 11 firme de transport rutier de marfă şi persoane 

ITM Vâlcea a trecut prin sită 11 firme de transport rutier de marfă şi persoane

În conformitate cu dispoziţia transmisă de Inspecţia Muncii Bucureşti, în perioada 3 octombrie – 28 octombrie 2011, s-a desfăşurat a doua etapă a campaniei naţionale privind verificarea respectării prevederilor de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care desfăşoară activităţi de transport rutier de marfă şi de persoane. Această campanie de control a fost direcţionată spre angajatori care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de transport rutier de marfă şi de persoane. Obiectivul principal, al campaniei l-a constituit creşterea gradului de conştientizare pentru angajatori şi lucrătorii acestora, în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi utilizarea echipamentelor de muncă fără pericol, destinate transportului de marfă şi persoane.

„În conformitate cu metodologia transmisă de Inspecţia Muncii, în perioada 03.10.2011-28.10.2001, inspectorii de muncă din cadrul ITM Vâlcea au desfăşurat acţiuni de control la sediul angajatorilor, fiind efectuate în total 22 controale, din care 11 la angajatori cu activitate principală de transport rutier de marfă, 7 la angajatori cu activitate principală de transport rutier de persoane şi 4 la angajatori cu activitate secundară de transport rutier de marfă. Ca urmare a neconformităţilor constatate au fost dispuse 53 de măsuri, cu termene precise de realizare, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale constând în avertismente şi amenzi în valoare de 8.000 lei.

Dintre neconformităţile frecvent constatate menţionăm: tematicile de instruire nu sunt elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi nu sunt însoţite de demonstraţii practice privind utilizarea echipamentelor de intervenţie şi acordare a primului ajutor; nu se asigură verificarea pe bază de teste a însuşirii cunoştinţelor la instruirea introductiv-generală la angajare; controlul medical la angajare nu s-a finalizat prin completarea şi semnarea fişei de aptitudini de către un medic de medicina muncii; controlul medical periodic nu se efectuează la termen; în fişa postului nu sunt stabilite pentru toţi lucrătorii atribuţiile şi responsabilităţile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiei exercitate; nu sunt stabilite măsurile pentru acordarea primului ajutor şi stingerea incendiilor pentru conducătorii auto, în cazul producerii unor evenimente pe drumurile publice; conducătorii auto nu confirmă prin semnătură pe foaia de parcurs, la plecarea în cursă, că autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic”, a precizat şeful ITM Vâlcea, Ion Nicolăescu.

Leave a Response