|vineri, martie 22, 2019
  • Follow Us!

90 de primării vor accesa 39 milioane de euro pentru salubrizarea localităţilor 

90 de primării vor accesa 39 milioane de euro pentru salubrizarea localităţilor

Marţi, 1 noiembrie 2011, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea 90 de unităţi administrative locale au semnat, în prezenţa notarului, Actul Constitutiv şi Statutul în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea (ADI).

În vederea respectării obligaţiilor privind managementul deşeurilor, asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, Consiliul Judeţean Vâlcea pregăteşte proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”.

Potrivit cerinţelor Ghidului Solicitantului, „Autorităţile locale din aria de acoperire a proiectului trebuie să se asocieze într-o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară cu scopul realizării proiectului integrat de gestionare a deşeurilor”. În acest sens, Consiliul Judeţean Vâlcea şi cele 89 de consilii locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor au adoptat hotărâri de asociere în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea.

„Vreau să mulţumesc pe această cale tuturor domnilor primari pentru promptitudine şi înţelegerea de care au dat dovadă. În numai câteva ore, după o perioadă îndelungată de pregătire, am realizat un pas esenţial în vederea atragerii în judeţul nostru a peste 39 milioane de euro pentru gestionarea deşeurilor, astfel cum ne-am angajat în faţa domnului Ministru László Borbély” a declarat Ion Cîlea – preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.

În continuare va fi pregătită şi depusă la Judecătoria Râmnicu Vâlcea documentaţia necesară pentru înfiinţarea ADI. După obţinerea certificatului de înregistrare a ADI, acesta va fi transmis Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, Organismul Intermediar POS Mediu Craiova şi consultantului.

Leave a Response