|sâmbătă, octombrie 20, 2018
  • Follow Us!

Finanţe Publice: vineri, 16 septembrie a.c., dezbatere privind ultimele măsuri financiar-fiscale 

Finanţe Publice: vineri, 16 septembrie a.c., dezbatere privind ultimele măsuri financiar-fiscale

În cadrul campaniei de informare a opiniei publice în legătură cu modificările aduse codurilor fiscal şi de procedură fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea organizează, vineri, 16 septembrie a.c., la sediul instituţiei din Râmnicu-Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17, începând cu ora 10, o întâlnire de lucru pe această temă.

Sunt invitaţi să participe contribuabili, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – Filiala Vâlcea.

Conducerea DGFP Vâlcea va prezenta participanţilor principalele măsuri stabilite de Guvernul României pentru diminuarea poverii fiscale a contribuabililor, încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante prin acordarea unor facilităţi, modificări aduse legislaţiei fiscale.

Joi, 15 septembrie, termen pentru plăţi anticipate persoane fizice

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii persoane fizice organizaţi ca: întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit, că au obligaţia să efectueze plăţi anticipate aferente trimestrului III 2011 la unitatea fiscală de domiciliu al contribuabilului până joi, 15 septembrie 2011.

De asemenea, şi persoanele care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real au această obligaţie, contribuabili care obţin venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi în solarii, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, cu excepţia veniturilor obţinute din arendare.

Leave a Response