|joi, iunie 21, 2018
  • Follow Us!

Repartiţia fondurilor la CJ Vâlcea se face în continuare pe criterii politice 

• Avocatul Petre Grigore, preşedintele Comisiei Juridice, spune că

Repartiţia fondurilor la CJ Vâlcea se face în continuare pe criterii politice

Avocatul şi consilierul judeţean Petre Grigore a absolvit în anul 1979 Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, iar de atunci şi până în prezent este avocat în cadrul Baroului Vâlcea. În prezent, se află la al doilea mandat de consilier în cadrul Consiliului Baroului Vâlcea. Tot în această perioadă a făcut parte de mai multe ori din Comisia de concurs pentru promovarea în profesia de avocat, fiind examinator pe materia de drept civil.

În cei aproape 31 de ani de avocatură, Petre Grigore a participat la peste 100 de cursuri de perfecţionare în domeniul legislaţiei civile şi penale.

Din anul 2008, Petre Grigore este consilier judeţean din partea Partidului Democrat Liberal (PDL) Vâlcea şi tot de atunci este preşedintele Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, comisie din care mai fac parte consilierii Ion Oprescu, Eugenia Popa şi Constantin Monceanu.

Potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, activitatea Comisiei Juridice se reduce la verificarea şi avizarea de legalitate a proiectelor de hotărâri care sunt incluse pe ordinea de zi a şedinţelor din plen ale Consiliului Judeţean Vâlcea. „De când sunt preşedinte al Comisiei Juridice vreau să vă spun că am lucrat şi lucrez foarte bine cu colegii din comisie.

Vreau să vă mai precizez că tot de când sunt şeful acestei comisii, nici o hotărâre de consiliu judeţean nu a fost returnată de Instituţia Prefecturii Vâlcea pentru că nu a fost nici o problemă din punct de vedere al legalităţii”, ne-a declarat Petre Grigore.
Tot despre Consiliul Judeţean Vâlcea, Petre Grigore spune că repartiţia fondurilor se face în continuare pe criterii politice, în funcţie de coloratura politică a primarului de localitate.

„Am propus de mai multe ori să se facă un amplu program de finanţare a localităţilor din judeţul Vâlcea care se confruntă cu cele mai mari probleme, indiferent de coloratura politică a primarului, însă nici până astăzi nu am primit nici un răspuns concret. Nu există interes la nivelul conducerii Consiliului Judeţean pentru o repartiţie judicioasă şi echitabilă a fondurilor.

La Consiliul Judeţean s-ar putea face mult mai mult, însă se lasă totul pe umerii preşedintelui Ion Cîlea, iar consilierii judeţeni înghit doar ceea ce li se pune pe masă. Personal am fost de mai multe ori în audienţe în teritoriu (Berbeşti, Zătreni, Livezi, Grădiştea, Lăcusteni şi Tetoiu) pentru a afla problemele din zonele respective, dar am participat şi la câteva şedinţe de consiliu local tocmai în vederea îmbunătăţirii activităţii din punct de vedere al legalităţii actelor”, ne-a mai precizat Petre Grigore.

Propunere: consilierii judeţeni să facă parte din comisiile de licitaţii

Tot pentru a îmbunătăţi activitatea la Consiliul Judeţean Vâlcea, Comisia Juridică a formulat o adresă pe care a înaintat-o conducerii instituţiei, document în care se precizează: „Pentru respectarea şi aplicarea întocmai a dispoziţiilor art. 91 din Legea nr. 215/2001, pentru îndeplinirea acestor atribuţii, se impune verificarea directă a modului cum se desfăşoară gestionarea resurselor bugetului de care suntem direct răspunzători.

În fiecare comisie de evaluare a ofertelor, atât în ce priveşte concesionarea de bunuri cât şi atribuirea fiecărui contract de achiziţie publică, trebuie să fie numiţi ca membri şi consilieri judeţeni, cu necesitate unul din Comisia juridică precum şi din altă comisie, în funcţie de specializare şi de natura şi complexitatea contractului ce urmează să se încheie.

 În conformitate cu dispoziţiile art. 15 lit. d şi art. 16 din HG nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, raportate la art. 5 lit. b din OUG nr. 54/2006, componenţa comisiei de evaluare se stabileşte prin hotărâre a consiliului, în calitate de concedent, care trebuie să-şi numească dintre consilieri, membri ce vor face parte din comisie. Preşedintele comisiei trebuie să fie numit de consiliu, dintre reprezentanţii acestuia din comisie.

În ce priveşte HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, în art. 71 alin 1 se reglementează obligaţia consiliului, ca autoritate contractantă, să desemneze persoana sau persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, constituind de asemenea, prin hotărâre, comisia de evaluare.

Preşedintele comisiei de evaluare este şi persoana responsabilă cu atribuirea contractului, numit tot de către consiliu. Este adevărat că această comisie se desemnează, de regulă, din compartimentul intern însă, având în vedere că această comisie se numeşte prin hotărâre, dintre membrii trebuie să facă parte şi consilieri, coroborând aceste acte normative, legiuitorul a stabilit că numai consiliul, ca autoritate contractantă, are astfel de atribuţii pentru care e direct răspunzător.

Mai mult, atribuţiile compatimentului intern (art. 3 din HG nr. 925/2006) diferă de cele ale comisiei de evaluare (art. 72) de aceea nu toţi membrii pot fi numiţi de către noi din compartimentul intern ci avem dreptul şi obligaţia să numim ca membri în comisie, obligatoriu, consilieri din comisiile de specialitate, în funcţie de natura contractului”. (Petre Coman)

Leave a Response