|luni, iunie 25, 2018
  • Follow Us!

AGENDA CULTURALĂ A LUNII APRILIE 2010 

AGENDA CULTURALĂ A LUNII

APRILIE 2010

19 martie – 9 aprilie
Muzeul de Istorie al Judeţului Vâlcea
Expoziţia de pictură „Rotonda Spiritului Românesc“
Organizator:
Muzeul Judeţean “Aurelian Sacerdoţeanu”
Parteneri:
Consiliul Judeţean Vâlcea
Memorialul “Nicolae Bălcescu”

29 martie – 29 aprilie
Sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea şi la Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea
Expoziţie de icoane cu vânzare
Organizator:
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea

31 martie – 2 aprilie
Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea
“Sfintele Paşti” – expoziţie şi concert de fanfară
Organizator:
Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea

1 – 22 aprilie
Muzeul Satului Vâlcean – Bujoreni
Expoziţia „Mărturii de Artă şi Sfinţire Creştină“
Organizator:
Muzeul Judeţean “Aurelian Sacerdoţeanu”

1 – 15 aprilie
Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea
“Meşteşuguri, tradiţii şi tehnici de lucru” – Concurs interjudeţean de modelaj
Organizator:
Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea

2 aprilie
Ora 17,00: Casa Memorială “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
Reuniunea lunară a Societăţii Culturale “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
Organizator:
Societatea Culturală “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

4 aprilie
Învierea Domnului (Sfintele Paşti)
Sărbătoarea Învierii Domnului este cunoscută sub denumirea de Sfintele Paşti. Cuvântul „Paşti” este de origine ebraică. La evrei, cuvântul Pascha (pesah) însemna trecere şi era moştenit de aceştia de la egipteni, indicând sărbătoarea anuală a azimilor în amintirea trecerii evreilor prin Marea Roşie şi a eliberării lor din robia Egiptului. Termenul „Paşti” este preluat de creştini, dar primeşte o nouă semnificaţie: trecerea de la moarte la viaţă. După părerea celor mai mulţi exegeţi şi istorici bisericeşti, învierea Domnului a avut loc în prima duminică de după Paştile iudeilor din anul 33 al erei creştine. Paştile evreilor (Pascha) se serbau în seara zilei de 14 Nisan. (Nisan fiind prima lună a anului evreiesc, care începea la luna nouă de după echinoctiul de primăvară). Sinodul I ecumenic de la Niceea din anul 325 a încercat să introducă o uniformizare a datei serbării Paştilor în toată lumea creştină.

După Răstignire, trupul lui Iisus a stat în mormânt de vineri seara până în noaptea de sâmbătă spre duminică, moment în care Mântuitorul a înviat şi a ieşit din mormânt fără să mişte piatra şi fără ca ostaşii să simtă. Pământul s-a cutremurat şi un înger venit din Cer a răsturnat piatra de la uşa mormântului. După ce şi-au revenit din spaimă, soldaţii au fugit în oraş povestind cele întâmplate, dar arhiereii şi preoţii le-au cerut să mintă poporul şi să spună că trupul Mântuitorului a fost furat de ucenicii săi. Cu toate acestea, adevarul n-a putut fi ascuns, vestea despre învierea lui Iisus s-a răspândit în tot oraşul iar apariţiile Mântuitorului până la Înălţarea Sa aveau să confirme cea mai mare minune a tuturor timpurilor.

5 aprilie
Căminul cultural Dăngeşti, comuna Berislăveşti
“Hora satului”, ediţia I – sărbătoare tradiţională a comunităţii. În context: Paradă a costumelor populare tradiţionale; Festivitate de premiere a celor mai valoroase costume recuperate din lăzile de zestre; Concert al Orchestrei “Rapsodia vâlceană” şi al grupului folcloric “Rapsozii Oltului”.
Organizator:
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea

6 – 11 aprilie
Arhiepiscopia Râmnicului (aleile din incintă)
“Icoana – universul credinţei” – expoziţie de icoane, cu demonstraţii în aer liber. Participă: plasticieni vâlceni
Organizator:
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
Partener:
Arhiepiscopia Râmnicului

8 aprilie
Parcul “Zăvoi” Rm. Vâlcea
“Ziua mondială a rromilor”
Organizator:
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
Partener:
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

9 aprilie
Izvorul Tămăduirii
Izvorul Tămăduirii, această mare sărbătoare a creştinătăţii ortodoxe, are o istorie veche de peste 1.500 de ani, avîndu-şi originea în perioada domniei împăratului bizantin – Leon cel Mare, elvavios şi binecredincios. Pe cînd încă nu era pe tronul Bizantului, Leon a întîlnit un orb, pe care l-a luat de mînă spre a-l călăuzi. Acest bătrîn, însă, era un om luminat de Dumnezeu şi neîncetat predica creştinilor că, în pădurile imperiale, sînt izvoare şi lacuri ce sînt ocrotite de Maica Domnului, apărătoarea sihaştilor din acele locuri. Tradiţia spune că cei doi, afundaţi în discuţiile lor teologice, despre marele praznic al Învierii Domnului, s-au rătăcit în acele sălbatice împrejurimi împădurite. Bătrînul i-a cerut lui Leon apă de băut, dar negăsind, s-a întristat. Atunci, un glas de sus i-a spus: „Nu este nevoie să te osteneşti Leon, căci apa este aproape.

Pătrunde, Leone împărate, mai adînc în pădurea acesta! şi luînd cu mîinile apă tulbure potoleşte setea orbului şi apoi udă cu ea ochii cei nevăzători şi se va cunoaşte de îndată cine sînt Eu“. Minunea s-a petrecut în clipa în care tînărul a făcut întocmai cum i s-a revelat de sus, şi a descoperit într-o poiană un izvor miraculos cu „apă dumnezeiască“. După ce şi-au potolit setea, Leon i-a atins cu apă ochii orbului, care şi-a recăpătat lumina. „Maica Domnului, eşti aici! Te-am găsit!“, a strigat bătrînul cu lacrimi în ochi. Copleşit de minune, Leon a căzut în genunchi şi a rostit: „Am văzut lumina cea adevărată, pe Maica Preacurată… Aici este Izvorul Tămăduirii… fântîna dătătoare de sănătate“. Bătrînul înţelept i-a prezis lui Leon că, nu după multă vreme, va ajunge împărat. Prima grijă a noului împărat a fost să ridice o biserică în cinstea Maicii Domnului, lîngă izvorul dătător de tămăduiri, cu apă miraculoasă. Minunile n-au încetat să se petreacă, în acel dumnezeiesc loc. Împăratul Iustinian, al Bizanţului, s-a vindecat şi el de suferinţă, la acel izvor, fapt pentru care a ridicat, în secolul VI, o biserică impunătoare pe locul celei vechi, care va fi refăcută şi înzestrată cu odoare de preţ de către succesorii săi: Vasile Macedoneanul şi fiul acestuia, Leon cel Înţelept.

În Vinerea de după Paşte, la sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, este un frumos obicei la creştini să se sfinţească apa, apoi, cu aceasta se stropesc întîi casele, fântînile, troiţele, precum şi creştinii, în amintirea evenimentului petrecut în jurul anului 454 la Constantinopol, cînd acel orb a primit, de la Maica Domnului, tămăduire prin intermediul apei sfinţite.

9 aprilie
 Căminul cultural Costeşti
“La Obârşie, la izvoare”, ediţia a V-a – sărbătoare tradiţională de valorificare a patrimoniului material uman şi spiritual al comunităţii
Organizator:
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
Partener:
Primăria comunei Costeşti

9 aprilie
Horezu – Romanii de Jos
Târg tradiţional de Izvorul Tămăduirii, ediţia a VI-a
Organizatori:
Primăria oraşului Horezu
Casa de Cultură “Constantin Brâncoveanu” Horezu

11 aprilie
Sf. Ierarh Calinic de la Cernica
Acest fericit părinte Calinic s-a născut în oraşul Bucureşti, în ziua de 7 octombrie 1787 şi a primit la Sfântul Botez numele de Constantin. Când avea vârsta de 20 de ani, tânărul Constantin şi-a îndreptat paşii către Mănăstirea Cernica. După un an de ascultare duhovnicească a fost tuns în călugărie, schimbându-şi numele în Calinic. Obştea l-a ales stareţ al chinoviei de la Cernica, pe care a cârmuit-o cu multă iscusinţă timp de 31 de ani.

În anul 1850, preacuviosul Calinic a fost ales şi sfinţit episcop al Râmnicului, unde a săvârşit mari fapte şi a împlinit multe din lipsurile acestei eparhii. Sf. Calinic a redeschis Seminarul din Râmnic, a refăcut reşedinţa episcopală şi schitul Frăsinei unde a introdus rânduiala atonită şi „blestemul” asupra hotarelor mânăstireşti, prin care se interzicea intrarea oricărei părţi femeieşti. Datorită lui Calinic lăcaşul monahal a fost excedat de prevederile „Legii secularizării averilor mânăstireşti”. A înfiinţat cu mijloace proprii tipografia „Kallinik Rîmnik” în 1861, unde a tipărit 10 cărţi. Pentru aceste fapte, pentru evlavia şi râvna întru Domnul, a fost canonizat în octombrie 1955.

Sfântul Calinic a păstorit în scaunul de la Râmnic vreme de peste 16 ani, după care, simţindu-se slăbit de bătrâneţe şi bolnav fiind, a venit iarăşi la Mănăstirea Cernica, unde a mai trăit aproape un an, adormind întru Domnul în ziua de 11 aprilie 1868. A fost îngropat, după a sa dorinţă, în tinda bisericii sfântul Gheorghe.

11 – 13 aprilie
Arhiepiscopia Râmnicului
Aniversarea a 160 de ani de la întronizarea în slujirea de episcop al Eparhiei Râmnicului Noul Severin a Sfântului Ierarh Calinic (1850 – 2010). În context: Slujbă arhierească; Simpozionul “Sfântul Ierarh Calinic, mărturisitor al dreptei credinţe şi susţinător al unităţii bisericeşti”; Lansarea monografiei “Mănăstirea Dintr-un Lemn”; Pelerinaj la Mănăstirile Cozia şi Frăsinei; Concert Euphonia
Organizatori:
Arhiepiscopia Râmnicului
Centrul Cultural “Grădina Maicii Domnului”

12 aprilie
Ora 19,00: Filarmonica de Stat „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea
CONCERT SIMFONIC – Orchestra filarmonică „Sinfonietta”
Dirijor: Mihail Ştefănescu
Solistă: Adriana Maier
Program: Evergreen Nord şi Sud American
    N. Kirculescu – Moment muzical pentru pian şi orchestră (primă audiţie)
Organizator:
Filarmonica de Stat „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea

13 aprilie
Ora 11,00: Slatina –  Sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Olt
Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5
Organizator:
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea

14 aprilie
Ora 12,30: Sala de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea
Oră de informare europeană cu tema „Parlementul European”, la care vor participa elevii clasei a X- a F, prof. Muscalu Cosmina şi elevii cls. a XI-a E, prof. Văduva Mădălina, de la Grup Şcolar  Industrial Ferdinand I Rm.Vâlcea
Organizator:
Centrul Europe Direct al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea

15 aprilie
Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea
“Educaţia nonformală la standarde europene” – schimb de experienţă cu Palatele Copiilor din Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin
Organizator:
Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea

16 aprilie
Ora 17,00: Galeria de Artă Râmnicu Vâlcea
Vernisajul expoziţiei personale “Constantin Neacşu”
Organizator:
Filiala Vâlcea a Uniunii Artiştilor Plastici din România

17 aprilie
Ora 10,00: Sala de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea
Trainingul „Jurnalismul afacerilor europene. Principii şi abordări de documentare”. Participă Gabriel Giurgiu, reprezentant TVR
Organizator:
Centrul Europe Direct al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea

19 – 25  aprilie
Biblioteca Orăşenească “A.E. Baconsky” Călimăneşti
Săptămâna naţională a bibliotecilor
Expoziţia de carte „Scriitori bibliotecari, bibliotecari scriitori”
Organizator:
Biblioteca Orăşenească “A.E. Baconsky” Călimăneşti

19 aprilie
Ora 14,00: Sala de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea
În cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului se va derula acţiunea „Ce înseamnă să fii voluntar Europe Direct?”. Participă elevii cls. A X-a D, prof. Luiza Ciochină de la Colegiul Tehnic Forestier Rm. Vâlcea şi voluntarii Centrului Europe Direct
Organizator:
Centrul Europe Direct al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea

19 aprilie
Ora 19,00: Filarmonica de Stat „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea
CONCERT DE CONCERTE – Orchestra filarmonică „Sinfonietta”
Dirijor: Mihail Ştefănescu
Solişti: Adela Frăsineanu – vioară şi Răzvan Suma – violoncel
Program: W.A.Mozart – Uvertură la opera Don Giovanni
    W.A.Mozart – Concert nr.5 pentru vioară şi orchestră
    J.Haydn – Concert în Re Major pentru violoncel şi orchestră
Organizator:
Filarmonica de Stat „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea

19 aprilie
Ora 20,00: Sala Sindicatelor Râmnicu Vâlcea
Spectacolul „39 de trepte” – Teatrul Nottara, cu: Luminiţa Erga, Alexandru Jitea, Adrian Văncică, Alexandru Gheorghiu-Mike, regia: Petre Bokor, scenografia: Nina Brumuşilă, mişcarea de scenă: Roxana Colceag
Organizator:
Agenţia „Cărăbuş”

20 – 22 aprilie
Orele 10,00 – 14,00: Holul Mare al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea
Vizionarea în direct a şedinţelor în plen ale Parlamentului European
Organizator:
Centrul Europe Direct al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea

22 aprilie
Biblioteca Orăşenească “A.E. Baconsky” Călimăneşti
Evocare literar – muzicală „George Enescu, mit şi epopee în creaţia enesciană – 55 de ani de la moarte”
Organizator:
Biblioteca Orăşenească “A.E. Baconsky” Călimăneşti

23 aprilie
Sfântul Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă
Născut din părinţi creştini, în Capadochia, vestitul Mucenic Gheorghe a trăit în vremea împărăţiei lui Diocleţian. Prunc fiind, rămâne orfan de tată şi, împreună cu mama sa, se mută în Palestina. Ajungând la vârsta desăvârşirii, tânărul Gheorghe a devenit preţuit de toţi, prin pricepere şi osteneală, în acelaşi timp fiind şi viteaz în luptă. La un moment dat, ajunge conducător de oaste în garda împăratului. În anul 303, Diocleţian a început o aprigă prigoană împotriva creştinilor, aceştia fiind obligaţi să aleagă între idolii păgâni şi dreapta credinţă în Hristos. Prigoana a ţinut până în 313, când împăratul Constantin cel Mare, prin edictul de la Milan, declară creştinismul religie de stat, aducând astfel pace creştinilor.

Sfântul Gheorghe, fiind născut din părinţi creştini, a fost întemniţat de Diocleţian şi pus la chinuri, ca să renunţe la credinţa sa. Mulţi păgâni, văzând că Sf. Gheorghe a rămas viu în urma torturilor, s-au întors la credinţa în Iisus Hristos. Legenda spune că, acolo în temniţă, Sf. Gheorghe, atingându-se de un mort, acesta a înviat, iar în momentul acela, împărăteasa Alexandra, soţia lui Diocleţian, văzând acestea, a mărturisit credinţa ei în Hristos. Drept urmare, Diocleţian a poruncit să li se taie capetele şi Mucenicului şi împărătesei Alexandra. În drumul spre osândă, împărăteasa şi-a dat duhul, iar Sfântul Gheorghe, mulţumind lui Dumnezeu, şi-a plecat capul sub sabie şi a fost tăiat.

Aceasta s-a întâmplat în 23 aprilie 303. În credinţa populară, Sfântul Gheorghe este asociat adesea cu omorârea balaurului. Această legendă datează din secolul XII şi una din variantele sale este „Legenda Aurea”. Se povesteşte cum un balaur imens şi feroce a apărut lângă oraşul Selena din Lybia. Locuitorii trebuia să-i ofere zilnic oi pentru a-i potoli foamea, iar când nu au mai avut oi, balaurul a cerut pe fata împăratului. Atunci a apărut un viteaz creştin care s-a oferit să răpună balaurul. În unele icoane timpurii, faţa împăratului este înfăţişată în gura balaurului, în timp ce un viteaz cu o suliţă se luptă cu acesta. După ce a străpuns balaurul cu suliţa, tânărul a dus-o pe prinţesă la palatul împăratului, care i-a oferit mâna ei şi jumătate din împărăţie. Viteazul a refuzat, spunând că mai are multe alte lucruri de îndeplinit în lupta sa pentru apărarea bisericii şi ajutorul săracilor şi nedreptăţiţilor; apoi le-a spus că numele lui este Gheorge şi a plecat.

– Biserica “Sf. Gheorghe” – municipiul Rm. Vâlcea, str. Emil Avramescu nr. 1
– Biserica “Sf. Gheorghe” – municipiul Rm. Vâlcea, cartier Căzăneşti
– Biserica “Sf. Gheorghe” – comuna Bujoreni, sat Gura Văii
– Biserica “Sf. Gheorghe” şi “Sf. Treime” – Mănăstirea Stănişoara, oraş Călimăneşti
– Biserica “Sf. Gheorghe, “Sf. Ioan Botezătorul”, “Sf. Nicolae” – oraş Băile Olăneşti, cartier Cormoşeşti
– Biserica “Sf. Gheorghe Domnesc”- oraş Ocnele Mari, str. Al. I. Cuza, nr. 51
– Biserica “Sf. Gheorghe” şi “Sf. Dumitru” – oraş Ocnele Mari, localitatea Ţeica
– Biserica “Sf. Gheorghe” şi “Sf. Trei Ierarhi”- comuna Berislăveşti, sat Berislăveşti (ansamblul fostei mănăstiri Berislăveşti)
– Biserica “Sf. Gheorghe” şi “Sf. Mihail şi Gavril”- comuna Fârtăţeşti, sat Fârtăţeşti
– Biserica “Sf. Gheorghe”-  comuna Goleşti, sat Poeniţa
– Biserica “Sf. Gheorghe”  şi “Sf. Nicolae” –  comuna Mateeşti, sat Turceşti
– Biserica “Sf. Gheorghe”, “Sf. Nicolae” şi “Sf. Voievozi”-  comuna Măldăreşti, sat Măldăreşti
– Biserica de lemn  “Sf. Gheorghe”-  comuna Perişani, sat Mlăceni nr. 205

23 aprilie
Ora 11,00: Primăria oraşului Băile Govora
Gheorghe I. Petre-Govora – 100 de ani de la naştere
Organizatori:
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea
Primăria oraşului Băile Govora
Forumul Cultural al Râmnicului

23 aprilie
Colegiul Naţional “Gib Mihăescu” Drăgăşani
“Gib Mihăescu”, ediţia a XII-a finala Festivalului naţional de proză scurtă
Organizator:
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
Partener:
Colegiul Naţional “Gib Mihăescu” Drăgăşani

24 aprilie
Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea
“Un copil sănătos într-un mediu curat ” – Concurs interjudeţean de proiecte de mediu
Organizator:
Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea

26 aprilie
Ora 19,00: Filarmonica de Stat „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea
CONCERT SIMFONIC – Orchestra filarmonică „Sinfonietta”
Dirijor: Fiorangelo Orsini
Solist: Sergiu Cârstea
Program: Beethoven – Uvertura la Opera „Fidelio” – primă audiţie
    Neruda – Concert pentru trompetă şi orchestră
    Beethoven – Simfonia a V-a
Organizator:
Filarmonica de Stat „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea

28 aprilie
Ora 14,00: Sala de Conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea
Vernisajul şi festivitatea de premiere a fotografiilor câştigătoare la concursul „Eu aşa văd România”
Organizator:
Centrul Europe Direct al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea

29 aprilie
Galeria de artă plastică “Constantin Iliescu”
“Semne”– duo plastic feminin,  expoziţie de artă plastică. Autori: Viorica Ciorâţă-Drăghici şi Rodica Uzun
Organizator:
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea

29 aprilie
Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea
“Să iubim natura” – Concurs interjudeţean de ecologie
Organizator:
Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea

30 aprilie – 2 mai
Sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea
Concursul Naţional de Pian “Irina Şaţchi”, ediţia a III-a
Organizator:
Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea

Partener:
Asociaţia Culturală “Irina Şaţchi”Râmnicu Vâlcea

30 aprilie
Ora 17,00: Casa Memorială “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
Întâlnirea cenaclului literar “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea
Organizator:
Societatea Culturală “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea

ALTE MANIFESTĂRI

Teatrul de Stat „Anton Pann” prezintă spectacolele lunii aprilie:
9 aprilie
Ora 19,00: Sala Mare a Teatrului Anton Pann
“Tango” – Slawomir Mrozek, regia Laszlo Vadas, scenografia Alpar Albert
10 aprilie
Ora 11,00: Sala Studio a Teatrului Anton Pann
“Cocoşelul Neascultător” – Ion Lucian, regia Bogdan Tudor Pelerin, scenografia Bogdan
       Spătaru
Ora 19,00: Sala Mare a Teatrului Anton Pann
“Tango” – Slawomir Mrozek, regia Laszlo Vadas, scenografia Alpar Albert
16 aprilie
Ora 19,00: Sala Mare a Teatrului Anton Pann
“Doctor fără voie” – Molière, regia Alexandru Cozub, scenografia Boris Golea
17 aprilie
Ora 11,00: Sala Studio a Teatrului Anton Pann
“Scufiţa roşie” – dramatizare Viorica Stamate după Fraţii Grimm, regia Mădălin Anescu, Viorica Stamate, Georgiana Marin
23 aprilie
Ora 19,00: Sala Mare a Teatrului Anton Pann
“Tango” – Slawomir Mrozek, regia Laszlo Vadas, scenografia Alpar Albert
24 aprilie
Ora 11,00: Sala Mare a Teatrului Anton Pann
Spectacol invitat “Cavalerii mesei rotunde” – scenariul şi regia Cristian Pepino, Teatrul Colibri
Ora 19,00: Sala Mare a Teatrului Anton Pann
Spectacol invitat “Stelele baletului românesc” – spectacol de balet
30 aprilie
Ora 19,00: Sala Studio a Teatrului Anton Pann
Casting – un spectacol ce porneşte de la ipoteza unui casting, şi, structurat pe un colaj de texte şi momente de improvizaţie , marchează debutul pe scena teatrului nostru a unei tinere echipe de actori

Teatrul Municipal „Ariel” prezintă spectacolele lunii aprilie:
15 aprilie
Sala  Zăvoi, ora 16,00
„O scrisoare pierdută” de I..L.Caragiale, regia Doina Migleczi
18 aprilie
Cinematograful Ostroveni, ora 12,00
„Moş Martin – Doctor de nevoie” de Dan Constantin, regia Simina Mititelu
Cinematograful Ostroveni, ora 19,00
„Textul înainte de toate” de Doru Moţoc, regia Doina Migleczi
21 aprilie
Sala  Zăvoi, ora 16,00
„O noapte furtunoasă” de I.L.Caragiale, regia Doina Migleczi
22 aprilie
Sala  Zăvoi, ora 17,00
„O noapte furtunoasa” de I.L.Caragiale, regia Doina Migleczi
25 aprilie
Cinematograful Ostroveni, ora 12,00
„Amintiri, Amintiri” după Ion Creanga, regia Nicolae Poghirc
Cinematograful Ostroveni, ora 19,00
„Cerere în căsătorie – Ursul” de A.P. Cehov, regia Doina Migleczi
28 aprilie
Sala  Zăvoi, ora 16,00
„Tara lui Gufi” de Matei Vişniec, regia Aurel Palade
29 aprilie
Sala  Zăvoi, ora 17,00
„Tara lui Gufi” de Matei Vişniec, regia Aurel Palade

Cinema Ostroveni
30 martie – 3 aprilie
Marţi – Vineri: 14:00, 17:00 şi 20:00; Sâmbăta: 11:00, 14:00, 17:00 şi 20:00
Omul Lup
6 – 11 aprilie
Marţi – Vineri: 14:00, 17:00 şi 20:00; Sâmbăta: 11:00, 14:00, 17:00 şi 20:00
Percy Jackson şi olimpienii
13 – 17 aprilie
Marţi – Vineri: 14:00, 17:00 şi 20:00; Sâmbăta: 11:00, 14:00, 17:00 şi 20:00
Remember Me
20 -24 aprilie
Marţi – Vineri: 14:00, 17:00 şi 20:00; Sâmbăta: 11:00, 14:00, 17:00 şi 20:00
Daybreackers

CALENDAR CULTURAL VÂLCEAN
APRILIE 2010

aprilie
1867: Vizita principelui Carol al României în Râmnic şi la mănăstirile vâlcene

1 aprilie
1922 : S-a născut pictorul, prof. Vlaicu Ionescu, tălmăcitorul textelor lui Nostradamus
1969: Arhivele Vâlcea primesc statutul de filială judeţeană

2 aprilie
1945: Se naşte medicul, artistul şi fotograful Trestian Găvănescu

4 aprilie
1868: Se naşte scriitorul şi traducătorul Nicolae Basilescu
1941 : S-a stins din viaţă compozitorul şi scriitorul Grigore Teodosiu
1954: Se naşte regizorul şi scenograful Adrian Roman, directorul Teatrului de Stat „Anton Pann”

5 aprilie
1932: Se naşte istoricul Alexandru I. Cebuc, director al Muzeului de Artă al României (din 1977)

6 aprilie
1907: Se naşte scriitorul Bogdan Amaru
1952: Se naşte sociologul şi publicistul Ligia Elena Rizea

7 aprilie
1847: Incendiu de proporţii care a distrus mai multe clădiri din Râmnic
1965: Se stinge din viaţă regizorul şi omul de teatru Constantin Georgescu

9 aprilie
1654: Se stinge din viaţă Matei Basarab, domnitorul Ţării Româneşti

10 aprilie
1935: Se naşte folcloristul Nicolae Roşianu

11 aprilie
1868: Trece la cele veşnice Sfântul Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului

12 aprilie
1944: Se naşte poetul George Anca
1949: Se naşte actorul şi regizorul prof. univ. dr. în arte Florin Zamfirescu

13 aprilie
1948: Se naşte arhitectul şi artistul plastic Ion Cornea

14 aprilie
1956: Se naşte dirijorul Mihail Ştefănescu, directorul Filarmonicii de Stat „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea

15 aprilie
1927: Se naşte artistul popular Victor Vicşoreanu

16 aprilie
1981: Se stinge din viaţă poetul, folcloristul şi dirijorul Ion I. Alexandrescu

17 aprilie
1488: prima atestare documentară a comunei Sălătrucel

18 aprilie
1824: Pe scaunul episcopal de la Râmnic este ales Neofit

19 aprilie
1938: Se naşte istoricul Gheorghe Dumitraşcu, secretarul general al Forumului Cultural al Râmnicului

20 aprilie
2007: S-a stins din viaţă actorul Vasile Lucian

22 aprilie
1909: Se naşte publicistul şi animatorul cultural Nicolae Gh. Popescu-Rebus
1951: Se naşte magistratul Gheorghe Bonciu

23 aprilie
1894: Se naşte scriitorul Gib Mihăescu
1910: Se naşte teologul şi arheologul Gheorghe I. Petre-Govora

24 aprilie
1933: Se naşte medicul şi publicistul Gheorghe Mămularu
1946: Se naşte etnograful Elena Stoica, directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea
1950: Se naşte scriitorul şi ziaristul Ştefan Dumitrescu

28 aprilie
1948: Se naşte arhitectul şi muzeograful Doru Popian

                                     Calendar întocmit de Florin Epure

Surse:
Măldărescu, Ion; Frâncu, Emilian: Râmnicu Vâlcea – Mica enciclopedie. II. Oameni cunoscuţi ai Râmnicului contemporan, Editura Anton Pann, 2002
Petria, Petre: Vâlcea. Oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 1997
Arhiva Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea
Driva, Fenia: Călimăneşti şi oameni ai săi: dicţionar, Editura Offsetcolor, Râmnicu Vâlcea, 2007

                                                                   Director,                                 
                                                 Prof. drd. Florin EPURE

Leave a Response