|luni, iunie 25, 2018
  • Follow Us!

Primarul Sorin Romcescu are în derulare sau pregătire proiecte de 120 miliarde lei 

• În comuna Slătioara,

Primarul Sorin Romcescu are în derulare sau pregătire proiecte de 120 miliarde lei

Primarul comunei Slătioara, Sorin Romcescu, ne-a spus că se va descurca în acest an cu banii alocaţi de la bugetul de stat pe 2010. Astfel, comuna Slătioara a primit peste 11,5 miliarde lei vechi reprezentând sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Vâlcea şi 9 miliarde lei vechi reprezentând sume defalcate din TVA şi cota de 22% din impozitul pe venit pe anul 2010, aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 11/2010.

Primarul Sorin Romcescu ne-a mai declarat că are în derulare sau în pregătire cinci proiecte mari de investiţii: proiectul integrat cu finanţare PNDR „Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local – 6,3 km asfaltare, extindere reţea apă potabilă, canalizare şi epurare ape uzate menajere, organizare de festivaluri cu specific local, construire centru îngrijire bătrâni”, proiect cu o valoare de 2,2 milioane euro;

proiectul „Modernizare bază sportivă în comuna Slătioara, judeţul Vâlcea” pe Ordonanţa 7/2006 şi HG 1524/2008, proiect în curs de derulare cu o valoare de 7,7 miliarde lei vechi; proiect privind construirea grădiniţei cu program normal, proiect depus spre finanţare; proiectul „Modernizare drum sătesc Cumpene – Cociobi, comuna Slătioara”, proiect în valoare de 7,2 miliarde lei, proiect care prevede lucrări de drumuri şi care a fost atribuit conform anunţului de participare publicat în SEAP cu numărul 237.617/11.12.2009;

proiectul „Modernizare (asfaltare) DC 134 Milostea, comuna Slătioara, judeţul Vâlcea”, proiect finanţat prin HG 577/1997 şi care va cuprinde reabilitarea drumului până la limita cu judeţul Gorj şi executarea unui pod în punctul „La Ratcu”. Acest ultim proiect are o valoare de 17,2 miliarde lei vechi fiind atribuit în urma unei licitaţii şi având un anunţ publicat în SEAP cu numărul 236.127/25.11.2009. (P.C.)

Leave a Response