|luni, iunie 25, 2018
  • Follow Us!

în 2009, diminuarea activităţii economice a avut ca efect reducerea poluării râului Olt 

• Concluzii în urma desfăşurării şedinţei festive a Comitetului de Bazin Olt:

În 2009, diminuarea activităţii economice a avut ca efect reducerea poluării râului Olt

• de asemenea, la apele subterane, la nivelul Bazinului Hidrografic Olt, în anul 2009 se constată faţă de anii anteriori o diminuare a concentraţiei  indicatorilor chimici generali şi chimici toxici

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Apei, la sediul Direcţiei Apelor Olt – Vâlcea s-a desfăşurat vineri, 19 martie, sub genericul „Apă curată pentru o lume sănătoasă”, şedinţa festivă a Comitetului de Bazin Olt. La eveniment au participat directorul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Dorin Dobrişan, subprefectul Ioan Filip, directorul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, David Csaba, precum şi reprezentanţi de la sistemele locale de gospodărire a apelor din cadrul Direcţiei Apelor Olt (Vâlcea, Olt, Sibiu, Braşov, Covasna şi Harghita).

Principalele subiecte abordate pe ordinea de zi au fost: avizarea regulamentului de exploatare bazinal din bazinul hidrografic Olt; Apa – factor de sănătate; calitatea apei în bazinul hidrografic Olt la nivelul anului 2009; identificarea surselor de poluare din bazinul hidrografic Olt; noutăţi legislative ce au fost aduse la cunoştinţa membrilor Comitetului de Bazin. De asemenea, cu această ocazie, a avut loc şi completarea membrilor reprezentanţi în Comitetul de Bazin Olt, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 3/2010.

La punctul privind identificarea surselor de poluare din bazinul hidrografic Olt, s-a anunţat că dintr-un total de 172 staţii de epurare analizate în Bazinul Hidrografic Olt, 33 funcţionează corespunzător, iar 139 funcţionează necorespunzător. La activitatea zootehnie, din 10 staţii de epurare se constată că 9 au funcţionat necorespunzător, iar una corespunzător. La industria extractivă, din 35 staţii de epurare, 11 funcţionează corespunzător, iar la activitatea prelucrări chimice din 9 staţii de epurare, 8 au o funcţionare necorespunzătoare.

La industria alimentară, din 21 staţii de epurare, una funcţionează corespunzător, iar la activitatea captare şi prelucrare apă prin instalaţii specializate dintr-un număr de 41 staţii de epurare, doar 8 funcţionează corespunzător. Faţă de anul 2008  în anul 2009 se constată o scădere a volumului total de ape uzate evacuate de la 168,6 milioane mc/an la 155,6 milioane mc/an. Această scădere s-a datorat încetării activităţii mai multor agenţi economici.

La apele subterane, la nivelul BH Olt, în anul 2009 se constată faţă de anii anteriori o diminuare a concentraţiei  indicatorilor chimici generali şi chimici toxici. „La o analiză a calităţii apei subterane pe o perioadă mai îndelungată se constată în timp o reducere a concentraţiei unor indicatori fizico-chimici astfel încât se ajunge ca unii indicatori ce aveau depăşiri ale concentraţiei maxime admise  să se încadreze în limitele  admise.

De asemenea au scăzut valorile maxime înregistrate, ceea ce denotă o îmbunătăţire a calităţii apei subterane în timp, însă cu o mult mai mică intensitate, generată în principal de viteza extrem de mică de curgere a apei subterane prin porii rocilor magazin în comparaţie cu viteza de curgere a apei de suprafaţă (mult mai mare), de unde şi posibilitatea de îmbunătăţire a calităţii acesteia într-un timp mult mai mic, poluarea propriu-zisă putând înceta odată cu dispariţia elementului poluant”, se precizează în raportul prezentat la şedinţa Comitetului de Bazin Olt. (Petre Coman)

Leave a Response