|marți, iunie 19, 2018
  • Follow Us!

Scutiri de impozite şi taxe locale pentru anumite categorii de persoane 

Scutiri de impozite şi taxe locale pentru anumite categorii de persoane

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143/04.03.2010 a fost publicată Legea nr. 24/2010 pentru modificarea şi completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Potrivit prevederilor legii, scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice:


- prevăzute la art. 1 al Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
- celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi,


– prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004,


- cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.

Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

Leave a Response