|marți, iunie 19, 2018
  • Follow Us!

Angajaţii în concediu medical, verificaţi cu poliţia dacă bolesc acasă 

Angajaţii în concediu medical, verificaţi cu poliţia dacă bolesc acasă

Ministerul Sănătăţii a supus dezbaterii publice un proiect de lege care prevede măsuri dure pentru reducerea numărului de concedii medicale acordate prea uşor. Astfel, plătitorii de indemnizaţii, adică angajatorii sau, după caz, casa de asigurări de sănătate, pot să verifice dacă pacientul tratat în regim ambulatoriu se află, bolnav, la domiciliu în orele în care nu se află la unitatea sanitară pentru tratament. Verificările la domiciliu se vor face de către reprezentanţi ai plătitorilor de indemnizaţii şi ai poliţiei. În situaţia în care beneficiarul de concediu medical nu se află la domiciliu, acesta nu va primi indemnizaţia de asigurări sociale aferente concediului medical. De asemenea, în noul sistem creşte cuantumul amenzilor pentru cei care nu respectă prevederile legale în acordarea concediilor medicale. Astfel, refuzul nejustificat de plată a indemnizaţiilor, calculul şi plata eronate a acestora se vor sancţiona cu amenzi cuprinse între 2.500 lei şi 5.000 lei, dublu faţă de cuantumul prezent. Mai mult, eliberarea certificatelor de concedii medicale cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare se va sancţiona cu amenzi cuprinse între 5.000 lei şi 10.000 de lei. Reprezentanţii caselor de asigurări de sănătate vor avea obligaţia de a verifica modul de eliberare a acestor certificate.O altă noutate o reprezintă prelungirea concediului care se va putea face începând cu a 61-a zi, faţă de cea de-a 91-a zi cum era prevăzut în legislaţia veche. Concediul se va putea prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.



Leave a Response