|luni, iunie 25, 2018
  • Follow Us!

Regia de Drumuri va realiza venituri de 6,3 milioane euro şi un profit de 120.000 euro 

• În acest an directorul Vălimăreanu are un vis:

Regia de Drumuri va realiza venituri de 6,3 milioane euro şi un profit de 120.000 euro

La sfârşitul lunii februarie, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Vâlcea, pe anul 2010. Veniturile totale pe anul 2010 au fost estimate la nivelul de 26 milioane lei (6,3 milioane euro), din care 8,9 milioane lei reprezintă valoarea contractelor ce se derulează din anul 2009; 9,6 milioane lei reprezintă valoarea lucrărilor de întreţinere curentă, a căror execuţie se va încredinţa de către Consiliul Judeţean Vâlcea, direct RAJDP Vâlcea, în calitate de administrator al drumurilor judeţene; 7,5 milioane lei reprezintă valoarea estimată a lucrărilor pentru care regia va trebui să participe la procedurile de achiziţie publică care fac obiectul de activitate al acesteia, organizate la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea, la nivelul consiliilor locale cât şi la alţi beneficiari din judeţ sau din afara acestuia.

Structura veniturilor totale estimate a se realiza în anul 2010, este următoarea: 25,8 milioane lei provin din activitatea de bază (lucrări de construcţii, modernizări, reparaţii curente şi capitale de drumuri şi poduri), iar 100.000 lei provin din alte activităţi, respectiv din veniturile ce se vor încasa din vânzările de semifabricate obţinute din producţie proprie şi din închirieri utilaje către terţi.

În schimb, cheltuielile totale estimate de RAJDP Vâlcea în acest an se ridică la nivelul de 25,5 milioane lei, din care: cheltuielile materiale în sumă de 16,64 milioane lei vor fi efectuate pentru achiziţionarea de materii prime şi materiale, a combustibililor, a pieselor de schimb, închirieri de utilaje şi alte cheltuieli de întreţinere şi gospodărire, în timp ce cheltuielile cu personalul vor fi în sumă de 7,1 milioane lei, reprezentând 28% din totalul cheltuielilor.

Program de investiţii de 2 milioane lei

Rezultatul brut al exerciţiului economico-financiar pe anul 2010 al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea este estimat la valoarea de 500.000 lei (120.000 euro), iar după deducerea impozitului pe profit rezultă un profit net în valoare de 420.000 lei. Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum şi la regiile autonome, profitul net se va repartiza astfel: 42.000 lei pentru participarea salariaţilor la profit, 210.000 pentru vărsăminte la bugetul de stat, 168.0000 lei rămân la dispoziţia regiei ca sursă proprie de finanţare a activitătii de investiţii.

Pentru finanţarea programului de investiţii pe anul 2010, regia va utiliza suma de 2 milioane lei, provenind din sursele proprii. Pentru acest an, productivitatea muncii este estimată la nivelul de 121.496 lei/persoană şi este calculată în funcţie de veniturile totale şi numărul mediu de salariaţi (214 persoane). Creşterea productivităţii muncii în anul 2010 faţă de productivitatea muncii realizată în anul 2009 este de peste 4%. Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale propuse pentru anul 2010 sunt de 981 lei, mai mici cu 12 lei faţă de anul precedent. (P.C.)

Leave a Response