|joi, iunie 21, 2018
  • Follow Us!

Ion Moga nu a beneficiat de nici un fel de subvenţii de la APIA Vâlcea 

Ion Moga nu a beneficiat de nici un fel de subvenţii de la APIA Vâlcea

Referitor la articolul „APIA Vâlcea subvenţionează falşii fermieri”, publicat în „Ziarul de Vâlcea” din 04.03.2010, preluat din ziarul „Indiscret de Oltenia”, Ion Moga, fostul primar al comunei Malaia, a ţinută să facă câteva clarificări: „Nu am în proprietate nici un fel de suprafeţe de teren pentru care să fi cerut subvenţii de la APIA Vâlcea. Singura cerere pe care am depus-o la APIA a fost cea din 2008, când eram primar al comunei Malaia şi când am solicitat subvenţiile aferente anului 2007 pentru o suprafaţă de 350 de hectare care aparţine primăriei.

Ţin să precizez că întreaga subvenţie a fost virată direct la bugetul local al Primăriei Malaia. Consider că articolul este tendenţios şi nu am cunoştinţă de a figura în evidenţele APIA Vâlcea. În plus, vreau să vă spun că în articol este vorba de fapt de un cetăţean Ion Moga din Vaideeni, dar, din câte am aflat, nici acesta nu a luat nici un leu subvenţie de la APIA Vâlcea. În vederea restabilirii adevărului, rog organele de anchetă să verifice cele scrise în articol”.

Precizări de la APIA Vâlcea:

Recent, Aurel Simion, directorul coordonator al APIA Vâlcea, a ţinut să facă următoarele precizări: „Referitor la articolul «APIA Vâlcea subvenţionează falşii fermieri» publicat în «Ziarul de Vâlcea» din 03.03.2010, preluat din ziarul «Indiscret de Oltenia» ediţia 2-8 mart. 2010, în virtutea dreptului la replică, vă rugăm să publicaţi următoarele: Infracţiunile de fals şi abuz în serviciu, cu privire la însuşirea unor terenuri de gol alpin, pe care le sesizează articolul menţionat, sunt exclusiv de competenţa organelor de cercetare penală.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA) nu are competenţe în verificarea şi soluţionarea litigiilor dintre fermieri şi nu poate pune la îndoială actele de proprietate şi Hotărârile Judecătoreşti. Regulamentele UE şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 125/2006 stabilesc expres ca terenurile aflate în supradeclarare, reclamate ca fiind utilizate de doi sau mai mulţi fermieri, nu vor fi incluse la plata în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) şi în cadrul altor scheme de plată, până la rezolvarea litigiului dintre fermieri.

Această procedură de suspendare a plăţii presupune ca fermierii în litigiu să aibă cereri de sprijin depuse la APIA pentru anul respectiv şi suprafeţele aflate în supradeclarare să rezulte din aceste cereri. APIA nu poate aplica această procedură dacă din actele depuse nu rezultă supradeclararea terenurilor. Existenţa litigiilor dintre fermieri, pe rolul instanţelor de judecată, nu generează automat suspendarea plăţilor de către APIA. Titlul articolului «APIA Vâlcea subvenţionează falşii fermieri», sugerează că Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură i-ar favoriza pe aceşti «potentaţi». Mai mult, în cuprins chiar afirmă tendenţios că «APIA le-a alocat sumele cerute… încălcând flagrant legea». Toate aceste acuze sunt gratuite întrucât APIA nu a respins la primire nicio cerere de sprijin şi nici nu a refuzat şi nu poate refuza, nemotivat, plata subvenţiilor pe suprafaţă”.

Leave a Response