|joi, iunie 21, 2018
  • Follow Us!

Consiliul Local va aproba bugetul local şi lista de investiţii pe anul 2010 

• În data de 15 martie,

Consiliul Local va aproba bugetul local şi lista de investiţii pe anul 2010

Luni, 15 martie 2010, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, o şedinţă care va avea pe ordinea de zi cele mai multe rapoarte şi proiecte de hotărâri din acest an – 33. Astfel, printre propunerile incluse pe ordinea de zi se numără: reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2010 de aprobare PUZ „Ansamblu locuinţe colective, str. Ştirbei Vodă” şi regulamentul de urbanism aferent, investitori SC PERCOM CONSTRUCT SRL şi Scarlat Eugen;

aprobarea Aviz nr. 140 din 15.02.2010 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism pentru PUZ – Ostroveni Sud, beneficiar Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea; modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 256/2009 de repartizare pe obiectivele de interes public  local a finanţării rambursabile în sumă de 20.000.000 lei; achiziţionarea unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiţii „Realizarea de capacităţi de producere a energiei electrice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile în municipiul Râmnicu Vâlcea”;

solicitarea de trecere a unui imobil-construcţie şi teren din proprietatea judeţului Vâlcea şi administrarea Consiliului Judeţean în proprietatea municipiului şi administrarea Consiliului Local; aprobarea execuţiei de casă a bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ şi instituţiilor de cultură pe anul 2009; aprobarea execuţiei bugetului taxei speciale pentru susţinerea financiară a sportului şi culturii vâlcene pentru anul 2009;

aprobarea execuţiei pentru bugetul Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) pe anul 2009; aprobarea execuţiei de casă a bugetului pentru proiectul „Centrul Social de Urgenţă Ioana” pentru anul 2009; aprobarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2010; aprobarea bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ şi instituţiilor de cultură pe anul 2010; aprobarea bugetului taxei speciale pentru susţinerea financiară a sportului şi culturii vâlcene pentru anul 2010;

aprobarea completării listei cu bunurile de natura mijloacelor fixe ce se achiziţionează de SC ACVARIM SA, cu finanţare din cota de dezvoltare în anul 2010; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a listei de investiţii pentru activitatea autofinanţată pe anul 2010; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 la SC ACVARIM SA; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  SC ETA SA pentru anul 2010; reactualizarea devizului la obiectivul de investiţii „Hala Centrală”; repartizarea unor locuinţe sociale şi stabilirea chiriei; modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 334/182/2008, etc.

Leave a Response