|joi, iunie 21, 2018
  • Follow Us!

Râmnicul va scăpa complet de cablurile puse pe stâlpi şi clădiri 

În maxim doi ani,

Râmnicul va scăpa complet de cablurile puse pe stâlpi şi clădiri

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat săptămâna trecută propunerea ca noile reţele de comunicaţii prin cablu să se realizeze numai în canalizaţii subterane amplasate în zona spaţiilor verzi şi a trotuarelor, prin forare orizintală dirijată, în baza contractelor de folosinţă încheiate cu titularii dreptului de proprietate asupra terenurilor, prin care se realizează canalizaţiile.

Pentru amplasarea acestor reţele pe imobilele-construcţii în vederea realizării racordării la utilizatori, canalizaţiile vor fi astfel realizate încât să nu afecteze aspectul arhitectural al clădirilor. Pentru obţinerea autorizaţiei de construire se vor prezenta contractele încheiate cu proprietarii construcţiilor. Astfel, începând din acest moment, se interzice amplasarea de reţele noi de cabluri pe suporţi aerieni.

Operatorii de comunicaţii prin cablu care operează sau posedă reţele desfăşurate pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea au obligaţia ca în termen de maxim doi ani de zile de la data adoptării prezentei hotărâri să reinstaleze reţelele respective în canalizaţii subterane.

După expirarea termenului, reţelele de comunicaţii prin cablu nereamplasate în canalizaţii subterane vor fi desfiinţate de către deţinătorii acestora sau de către serviciile de specialitate ale autorităţii publice locale în maxim 3 luni de la expirarea termenului, pe cheltuiala posesorului reţelei. Realizarea reţelelor noi, extinderea şi modernizarea celor existente, precum şi reamplasarea celor existente în canalizaţii subterane se face în baza autorizaţiei de construire, obţinută în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

„Întrucât în ultima perioadă au fost făcute numeroase cereri de către operatorii de telecomunicaţii prin cablu pentru instalarea unor reţele de fibră optică pe raza municipiului, atât pe stâlpii electrici cât şi în canalizaţii subterane, sunt necesare adoptarea unor măsuri, stabilirea condiţiilor de execuţie a acestor lucrări precum şi a dreptului de acces pe proprietăţi.

Astfel, conform OUG nr. 79 din 13 iunie 2002, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, pentru instalarea acestora, în sau sub imobilele proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: exerciţiul acestui drept este compatibil cu uzul sau interesul public căruia îi sunt deslinate imobilele în cauză;

efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerinţelor specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii sau ordinii publice, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe deasupra, în sau sub imobilele în cauză.

Pentru eliminarea oricăror elemente generatoare de disconfort vizual, din punct de vedere urbanistic, s-a decis eliminarea din peisajul urbanistic a tuturor cablurilor de reţele supraterane existente pe stâlpii electrici şi realizarea acestora numai în canalizaţii subterane, pe cheltuiala operatorilor. Lucrările pentru canalizaţii se vor realiza prin forare orizontală dirijată, amplasată în zona spaţiilor verzi şi a trotuarelor, proprietate publică a municipiului.

În zonele unde sunt necesare realizarea săpăturilor deschise terenul va fi adus la starea iniţială în termenele stabilite prin graficele de eşalonare a execuţiei lucrărilor ce vor fi aprobate de primarul municipiului”, se precizează în cuprinsul unui raport elaborat de Liliana Mihăilescu, directorul executiv al Direcţiei de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Râmnicului. (P.C.)

Leave a Response