|joi, iunie 21, 2018
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului organizează licitaţii internaţionale 

Comunicat de presă

Pentru proiectele cu finanţare externă,

Primăria Râmnicului organizează licitaţii internaţionale

În urma apariţiei mai multor articole în presa locală referitoare la sumele prevăzute pentru realizarea sensului giratoriu din cadrul proiectului cu finanţare europeană „Prelungire bulevardul Tineretului spre sud cu bulevardul Dem Radulescu de la intersecţia cu strada Ostroveni până la intersecţia cu DN 67”, dorim să facem următoarele precizări:

Prin HG nr.998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii  din programele de finanţare comunitară şi naţională, municipiul Rm. Vâlcea a fost desemnat Pol de Dezvoltare Urbană. Aceasta presupune realizarea, cu prioritate, a unor investiţii de ordin social şi pentru infrastructură, finanţate din fondurile comunitare şi naţionale.

În acest sens, municipiul a elaborat Planul Integrat de Dezvolare Urbană (PIDU) prin care se propune realizarea a nouă proiecte care se încadrează în cele două categorii de operaţiuni eligibile, respectiv: reabilitarea infrastructurii publice urbane şi reabilitarea infrastucturii sociale. Acest plan a fost aprobat şi însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 207/2009.
Din plan face parte şi proiectul mai sus menţionat, prin care se propune prelungirea bulevardului Tineretului spre sud cu bulevardul Dem Radulescu, de la intersectia cu strada Ostroveni, până la DN 67, că strada de categoria a II-a, cu patru fire de circulaţie, având o lungime de 929 metri. De asemenea, proiectul prevede realizarea unei piste pentru ciclişti de 2 metri lăţime, cu sens de circulaţie în ambele direcţii.

Prin HCL nr. 44/2010 privind modificarea si completarea anexei la HCL 148/2009 de actualizare a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii menţionat anterior, s-a modificat soluţia tehnică a proiectului prin amplasarea unui sens giratoriu la intersecţia cu DN 67. Apariţia acestui sens giratoriu a venit ca o necesitate absolută pentru eliminarea congestionarii traficului rutier la intersecţia bulevardului cu DN 67, avându-se în vedere şi faptul că intersecţia se află în zona industrială a municipiului. De asemenea, a fost modificat Devizul general al obiectivului, prin realocarea sumelor aferente anumitor obiecte neeligibile din capitolul 4 la alte obiecte eligibile din cadrul aceluiaşi capitol 4.

Aceste modificari nu afectează valoarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici, aceasta rămânând la valoarea actualizată prin HCL nr. 205/17.07.2009, adică 30.669,27 mii lei cu TVA, din care C+M 17.375,81 mii lei, inclusiv TVA.

Neeligibilitatea obiectelor sus amintite este prevazută în Ordinul nr. 1294/07.10.2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru Domeniul major de intervenţie „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Axa prioritara „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” din cadrul POR 2007-2013. Realocarea sumelor a fost obligatorie întrucât valoarea proiectului a fost aprobată şi însuşită în cadrul portofoliului de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea.  Astfel, acea suma a fost transferată la capitolul ”străzi” ceea ce nu implică o valoare clară a lucrărilor presupuse de realizarea sensului giratoriu. Valoarea reală a întregii lucrări va fi stabilită în urma unei licitaţii internaţionale. Considerăm de aceea ca nefondate cele relatate în articolele din ultima perioadă pe acest subiect.


Pentru Primar,
Viceprimar
Romeo Radulescu

Leave a Response