|luni, iunie 18, 2018
  • Follow Us!

OLTCHIM va realiza în 2010 venituri de 2,72 miliarde lei şi un profit de 8,5 milioane lei 

• Potrivit proiectului de hotărâre al Ministerului Economiei,


OLTCHIM va realiza în 2010 venituri de 2,72 miliarde lei şi un profit de 8,5 milioane lei

În urmă cu circa o săptămână, Ministerul Economiei şi Comerţului a publicat un proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe acest an, pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea ministerului. Printre firmele aflate sub autoritatea MEC se află şi societatea Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, unde statul român deţine peste 54% din acţiuni.

Astfel, în cazul combinatului chimic vâlcean, se estimează că, în 2010, va realiza venituri totale de 2,727 miliarde lei, din care 2,7 miliarde lei vor reprezenta venituri din exploatare. De asemenea, oficialii Ministerului Economiei au calculat că nivelul cheltuielilor totale la SC Oltchim SA va depăşi, în acest an, suma de 2,718 miliarde lei, fapt care va conduce la realizarea unui profit de circa 8,5 milioane lei.

La solicitarea acţionarului Petro Carbo Chem SE, conducerea executivă a SC Oltchim SA a inclus pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor din data de 19 martie 2010 un punct privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pe anul financiar 2010. Numai că, în urma consultării cu acţionarul majoritar şi cu avocaţii, Consiliul de Administraţie al SC Oltchim SA a decis să propună AGA amânarea analizării şi aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce se va convoca pentru luna aprilie 2010.

Bugetul întreprinderii pe 2010 se va aproba în şedinţa AGA din aprilie

„Bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe anul financiar 2010 nu poate fi aprobat anterior analizării raportărilor financiare şi bilanţului pentru exerciţiul financiar al anului 2009. Aceasta deoarece indicatorii economici de început ai BVC se fundamentează şi depind de indicatorii aprobaţi prin bilanţ şi certificaţi de auditorii societăţii. Rapoartele financiare şi bilanţul pentru anul 2009 ale SC Oltchim SA se vor supune aprobării acţionarilor în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc în luna aprilie 2010.

În cadrul acestei şedinţe, acţionarii analizează rapoartele administratorilor şi ale auditorului, urmând ca, în funcţie de acestea, să poată decide modificarea proiectului de bilanţ supus spre aprobare de către Consiliul de Administraţie. În consecinţă, forma aprobată şi definitivă a bilanţului şi indicatorilor economici la 31 decembrie 2009 – element fundamental în construcţia bugetului pentru anul 2010 – se va stabili doar în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc în luna aprilie 2010. În funcţie de această formă se vor realiza şi eventualele corecţii la BVC şi la programul de activitate pe anul financiar 2010, care va fi supus aprobării acţionarilor tot în şedinţa respectivă.

Faţă de cele menţionate mai sus, rezultă că în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocată la solicitarea acţionarului PCC, bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe anul financiar 2010 ar fi unul preliminar. Dacă adunarea generală a acţionarilor ar aproba BVC şi programul de activitate pe anul financiar 2010 anterior aprobării rapoartelor financiare pentru anul 2009, în şedinţa convocată la cererea PCC, atunci acesta va deveni documentul final.

În consecinţă, acest document ar trebui rectificat obligatoriu în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc în luna aprilie 2010, dacă se fac modificări asupra indicatorilor financiari la 31 decembrie 2009 ca urmare a unor potenţiale amendamente la raportările şi situaţiile financiare pentru anul 2009 după prezentarea rapoartelor administratorilor şi auditorilor”, consideră, în cuprinsul unui raport, Constantin Roibu, directorul general al SC Oltchim SA.

„Prezentarea de date preliminare ar determina o potenţială dezinformare”

Bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe anul financiar 2010 depinde de momentul începerii activităţii la unitatea de petrochimie de la Arpechim Piteşti, ce a trecut în proprietatea SC Oltchim SA în data de 29 ianuarie 2010, precum şi de nivelul capitalului de lucru. Toate aceste elemente vor fi cunoscute definitiv până la data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc în luna aprilie 2010. „Rezultă că în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor convocată la solicitarea acţionarului PCC, bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe anul financiar 2010 ar fi unul care se fundamentează pe date preliminare, care nu sunt definitive.

Faţă de această situaţie, opinia avocaţilor SC Oltchim SA este prezentarea în această fază a unui buget de venituri şi cheltuieli şi a unui program de activitate pentru anul 2010, bazat pe date şi informaţii preliminare, deci prezumtiv incorecte, ar determina o potenţială dezinformare sau influenţare incorectă a acţionarilor, a investitorilor şi a publicului. Cu titlu informativ, precizăm că proiectul BVC pe anul financiar 2010, la care se lucrează în prezent, ce va fi supus analizei şi aprobării adunării generale ordinare a acţionarilor în luna aprilie 2010, se are în vedere funcţionarea integrată cu activitatea de petrochimie începând cu luna aprilie 2010.

În aceste condiţii, în proiectul menţionat vor fi prevăzute următoarele nivele orientative la principalii indicatori economico-financiari: cifra de afaceri – 2,7 miliarde lei, profit pe total activitate – 8,5 milioane lei, EBITDA – 222,6 milioane lei” se mai menţionează în aceaişi notă întocmită de Constantin Roibu. SC Oltchim SA a anunţat pentru 2009 o cifră de afaceri de 1,07 miliarde lei (254,2 milioane euro), în scădere cu 44% faţă de anul precedent. Pierderile înregistrate de combinat au scăzut cu 10%, la 209,8 milioane lei (49,5 milioane euro). Veniturile totale au scăzut anul trecut cu 45%, la 1,095 miliarde lei (258,5 milioane euro), faţă de valoarea din 2008, de 2,011 miliarde lei.

Din activitatea de exploatare, SC Oltchim SA a avut venituri de 1,067 miliarde lei (252 milioane euro), cu 45% sub suma din anul precedent, de 1,953 miliarde lei. În primele nouă luni din 2009, cifra de afaceri realizată de SC Oltchim SA a fost de peste 792 milioane lei (circa 190 milioane euro), cu aproape 50% mai puţin faţă de perioada similară din anul 2008. De asemenea, veniturile totale înregistrate de SC Oltchim SA în primele nouă luni din 2009 s-au ridicat la circa 783,7 milioane lei (187 milioane euro), iar pierderile la 30 septembrie 2009 au fost de 172,5 milioane lei. (Petre Coman)

Leave a Response