|duminică, ianuarie 20, 2019
  • Follow Us!

1.000 de oameni au lucrat la Strategia de dezvoltare economico-sociala a Vâlcii 

1.000 de oameni au lucrat la Strategia de dezvoltare economico-sociala a Vâlcii

Saptamâna trecuta, Consiliul Judetean Vâlcea a aprobat printre altele proiectul de hotarâre privind Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala a judetului Vâlcea 2009-2013. Chiar daca au fost elaborate unele documente de programare, a fost necesara elaborarea unui document strategic general, care sa sintetizeze situatia si potentialul judetului si care sa ofere prioritatile de dezvoltare.

În aceste conditii, Consiliul Judetean Vâlcea a elaborat si a obtinut finantare în cadrul Programului Phare 2005 – Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administratiei la nivel Local III – IV pentru proiectul „Dialog si Parteneriat pentru Viitor – Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Vâlcea 2007-2013”. Proiectul a avut ca parteneri Consiliul Judetean Vâlcea, Institutia Prefectului Vâlcea si Fundatia Parteneri pentru Dezvoltare Locala si a fost implementat în perioada 18 ianuarie 2008 – 17 ianuarie 2009.

Printre altele, rezultatele principale ale proiectului au fost urmatoarele: instruirea a 115 persoane din cadrul autoritatilor publice în domeniul planificarii strategice participative; elaborarea studiului privind situatia economico-sociala si potentialul de dezvoltare ale judetului; realizarea unui sondaj de opinie privind perceptia problemelor si a prioritatilor de catre cetateni si mediul de afaceri; dezvoltarea unui program informatic geospatial (GIS). Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Vâlcea 2009-2013 a fost elaborata în mod participativ, fiind implicate peste 1000 de persoane din diferite domenii de activitate.

Astfel, sondajul de opinie a avut doua esantioane însumând 526 de persoane, iar, pe de alta parte, au fost colectate informatii din 4 comunitati locale de la peste 250 de persoane. În continuare, au fost realizate 8 întâlniri cu expertii pe domenii, la care au participat peste 250 de persoane din domeniile administratie publica, agricultura, asistenta sociala, cultura, economie, educatie si formare, mediu, sanatate, tineret si sport, transport si turism.

Rezultatele acestor întâlniri, ale sondajului de opinie privind situatia si prioritatile de dezvoltare ale judetului, ale studiului privind situatia economico-sociala si potentialul de dezvoltare ale judetului Vâlcea au constituit fundamentul schitei Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Vâlcea 2009-2013 si a Planului de Actiune.

Partenerii care au elaborat strategia au structurat domeniul economico-social în cinci domenii de interventie, pentru care s-au stabilit masuri prioritare de actiune. Strategia prevede si masuri de implementare a acesteia prin programe si proiecte, urmând a se constitui un organism de monitorizare si evaluare si cinci grupuri de lucru, care corespund domeniilor de interventie. în conditiile în care factorii interesati si-au asumat documentul si doresc sa se implice în implementarea acestei strategii. (P.C.)

Leave a Response