|joi, octombrie 18, 2018
  • Follow Us!

Sectorul Forestier Băbeni mai ţine în viaţă întreprinderea Cozia Forest 

Sectorul Forestier Băbeni mai ţine în viaţă întreprinderea Cozia Forest

Din analiza rezultatelor înregistrate de întreprinderea Cozia Forest SA Rm. Vâlcea în trimestrul I 2008, reiese că atât cifra de afaceri, cât şi ceilalţi indicatori economico-financiari sunt mai mari decât cei din trimestrul I 2007 ca urmare a punerii în funcţiune în anul 2007 a celor două linii de fabricaţie a cherestelei la Sectorul Forestier Băbeni. Societatea a înregistrat totuşi rezultate nefavorabile din punct de vedere financiar din următoarele cauze: ponderea ridicată a cheltuielilor relativ constante în total costuri; influenţa negativă a preţurilor pe piaţa externă a lemnului datorită cursului oscilant dolar-leu, exportul realizându-se preponderent în zona Orientului Apropiat şi Mijlociu; creşterea preţului de achiziţie a materiei prime (buştenii pentru industrializare) ca umare a scumpirii combustibililor.

Pentru rentabilizarea activităţii SC Cozia Forest SA, se consideră că sunt necesare următoarele măsuri: mărirea volumului de marfă fabricată la Sectorul Forestier Băbeni (cherestea, parchet, mic mobilier); realizarea de sortimente superioare din punct de vedere calitativ pentru obţinerea de preţuri de vânzare corespunzătoare; obţinerea de venituri suplimentare prin închirierea spaţiilor şi suprafeţelor de teren disponibile. În scopul obţinerii unor rezultate pozitive în anul 2008, auditorul financiar SC Nicom NS SRL Râmnicu Vâlcea a formulat luna trecută luni câteva recomandări care să fie aplicate de SC Cozia Forest SA. Astfel, se solicită următoarele: organizarea procesului de producţie în cadrul sectorului Băbeni prin folosirea optimă a capacităţii celor două linii de fabricaţie cherestea, date în folosinţă în anul 2007, asigurându-se realizarea unor venituri acoperitoare costurilor necesitate, cu un rezultat financiar pozitiv de minim 300.000 lei;

vânzarea activelor nebeneficiare din sectoarele Călimăneşti, Brezoi, Voineasa şi folosirea fondurilor pentru modernizarea şi diversificarea producţiei în sectorul Băbeni; urmărirea încadrării în normele de muncă şi costurile programate, astfel încât la toate nivelele să se desfăşoare activitatea într-un spirit de responsabilitate faţă de rezultatele financiare, pentru ca la finele anului 2008 să se poată raporta realizarea unui profit semnificativ; găsirea soluţiilor de recuperare a creanţelor de la debitorul PAS Cozia Forest SA, în sumă de 63.000 lei, sume avansate de societate pentru achitarea datoriilor derivate din contractul încheiat cu FPS, rămase neachitate la 31 decembrie 2007; crearea unui sistem optim de analiză şi urmărire a încasării creanţelor de la clienţii restanţi şi debitori, prin participarea compartimentelor contabilitate şi juridic, pentru evitarea înregistrării de pierderi ca urmare a producerii unor evenimente (insolvabilitatea clienţilor şi prescrierea dreptului la acţiune).

Anul trecut, SC Cozia Forest SA a avut mari probleme: activitatea de producere a cherestelelor, a parchetului şi a micului mobilier a început să se desfăşoare normal în cursul trimestrelor II şi III, trimestrul I 2007 fiind perioada de realizare a retehnologizării activităţii de producţie prin montajul liniilor de fabricaţie. Cheltuielile constante ale primului trimestru din 2007 nu au putut fi acoperite de realizările obţinute în trimestrele II şi III având în vedere că o perioadă de timp, linia de producţie a fost în probe tehnologice. SC Cozia Forest SA avea la 31 decembrie 2007 datorii totale de 423.000 lei, creanţe de 413.000 lei, plăţi restante de 100.000 lei, şi un număr mediu de salariaţi de 93 de persoane.

Leave a Response