|luni, octombrie 22, 2018
  • Follow Us!

Populaţia din Malaia votează Bogdan Sergiu 

Populaţia din Malaia votează Bogdan Sergiu

 La alegerile din 1 iunie, populaţia din comna Malaia a decis ca în turul doi să se confrunte actualul viceprimar Gheorghe Vangu (din Ciunget) şi candidatul Bogdan Sergiu (PSD) din Malaia. Primarul Ion Moga nu şi-a făcut campanie electorală refuzând susţinerea mediatică motiv pentru care a şi pierdut. Duminica ce vine este important ca toţi locuitorii să se prezinte la vot pentru ca primarul să fie ales de cât mai mulţi cetăţeni. Cu şansa întâi, dacă vor vota toţi, este Bogdan Sergiu.

Asta pentru că mălăienii sunt mai mulţi, pentru că ştiu că Vangu s-a îmbogăţit foarte mult în ultimii patru ani. A venit în primărie cu o maşină veche şi acum are vilă în Râmnic, vilă în Malaia, maşină scumpă şi mulţi bani. Iar vicele Vangu, după 1 iunie, supărat pe scorul obţinut în satul Malaia a declarat că oamenii de aici sunt nişte căprari. Nu este o ruşine credem noi să creşti animale. Mai ruşinos este să fi hoţ de lemne! „ Ziarul de Vâlcea” îl susţine pe Bogdan Sergiu. Nu pentru că am fi fani PSD ci pentru că simţim că acest om vrea, poate ?i va face lucruri bune în comună.

Obiective propuse pentru perioada 2008- 2012

Transparenţă:
• Şedinţele Consiliului Local vor fi anunţate din timp pentru ca toţi cei interesaţi să poată asista la dezbateri. Hotărârile se vor adopta în cadrul acestor şedinţe vor fi afişate în locuri vizibile în toate satele comunei.
• Cetăţenii vor fi informaţi semestrial cu privire la lucrările derulate şi fondurile consumate.
• La începutul fiecărui an, bugetul aflat la dispoziţia Consiliului Local va fi dezbătut public, ocazie cu care se vor stabili de comun acord cu d-tra priorităţile anului, pentru utilizarea cu maximă eficienţă a banului public.

Investiţii:
• Terminarea cu prioritate a tuturor obiectivelor începute.
• Realizarea unui sistem zonal de colectare a deşeurilor şi depozitarea acestora în spaţii speciale amenajate, săptămânal, cu maşini specializate. Cetăţenii vor beneficia de coşuri de gunoi ecologice iar gropile de gunoi existente vor fi dezafectate.
• Atragerea de fonduri europene pentru:
• Alimentarea cu apă potabilă a tuturor zonelor din intravilanul celor trei sate ale comunei;
• Modernizarea tuturor drumurilor săteşti;
• Atragerea turiştilor investind într-un program de popularizare prin reclamă a frumuseţilor comunei;
• Refacerea lucrărilor hidrotehnice (baraje, canale) afectate de viiturile anilor precedenţi;
• Restaurarea obiectivelor de atracţie turistică (exemplu: fântâna Brătienilor şi cişmeaua de lângă biserica din satul Ciunget);
• Amenajarea de cabinete medicale în satele Ciunget şi Sălişte;
• Amenajarea unui spaţiu pentru organizarea unui târg săptămânal la nivelul satului Malaia şi pieţe pentru desfacerea produselor agricole în toate cele trei sate;
• Înfiinţarea unui centru de colectare şi prelucrare a laptelui de capră şi vacă;
• Oricare alte investiţii menite să contribuie la bunăstarea comunei şi a locuitorilor ei.

Comunicare:

• Săptămânal, conducerea primăriei va fi prezentă în fiecare sat al comunei pentru discuţii cu cetăţenii. În acest scop vom înfiinţa birouri de primire în satele Ciunget şi Sălişte. Aceste birouri vor putea fi folosite şi de către tineri pentru desfăşurarea unor activităţi culturale.
• Adunări cetăţeneşti în fiecare din cele trei sate, o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie.
• Periodic, cetăţenii vor fii înştiinţaţi asupra activităţilor desfăşurate în cadrul primăriei, a Consiliului Local şi a celorlalte instituţii de la nivelul comunei.

Activitatea cultural sportivă:

• Înfiinţarea unui club al tinerilor în satul Malaia, dotat cu calculatoare şi acces la internet, jocuri de societate, instalaţie de sonorizare şi lumini pentru discotecă, minibar;
• Crearea unui parc în apropierea căminului cultural;
• Reînfiinţarea ansamblului folcloric Ciobănaşul;
• Susţinerea echipei de fotbal a tinerilor din comuna Malaia dar şi a altor activităţi cu caracter sportiv, iniţiate de tineri;
• Asigurarea de condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea de activităţi culturale (baluri, spectacole, activităţi interactive, etc.);
• „Zilele comunei Malaia“- acţiuni cultural sportive şi de recreere la care să participe toţi locuitorii comunei. Data acestei acţiuni va fi stabilită în prima adunare cetăţenească;
• renovarea şi modernizarea căminelor culturale din toate cele trei sate;
• punerea în funcţiune a postului de televiziune local, pentru care avem dotarea necesară încă de acum opt ani.

Protecţia socială:
• Susţinerea forţei de muncă locală pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii;
• Crearea de noi locuri de muncă prin punerea la dispoziţia investitorilor a condiţiilor prielnice desfăşurării activităţii prin alimentare cu apă şi curent electric a zonelor lipsite de aceste utilităţi, dar care au potenţial economic şi turistic;
• Monitorizarea persoanelor cu situaţie materială sub limita de subzistenţă şi ajutorarea acestora;
• Menţinerea şi chiar majorarea persoanelor beneficiare ale legilor de protecţie socială.

Leave a Response