|joi, octombrie 18, 2018
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean Vâlcea nu a reuşit să cheltuiască circa 150 miliarde lei vechi 

• Anul trecut,

Consiliul Judeţean Vâlcea nu a reuşit să cheltuiască circa 150 miliarde lei vechi

După aproape şase luni de la încheierea anului 2007, autorităţile administraţiei publice judeţene s-au gândit să aprobe hotărârea privind contul de execuţie a bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a bugetului instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea. În contul de execuţie al bugetului propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2007, s-au înregistrat venituri totale de 164.370.334 lei şi cheltuieli totale (plăţi nete) de 149.481.912 lei, rezultând un excedent bugetar de 14.888.422 lei (aproximativ 150 miliarde lei vechi), care s-a repartizat la fondul de rulment.

De asemenea, din veniturile bugetului judeţean s-au alocat sume şi la SC Apavil SA Vâlcea, SC CET Govora SA şi RAJDP Vâlcea pentru reţele de alimentare cu apă,pentru reţeaua de drumuri judeţene, pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice. Din veniturile totale, 32.160.559 lei, reprezintă cote şi sume defalcate din impozitul pe venit; 35.673.330 lei, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului; 1.670.186 lei, reprezintă venituri din proprietate; 33.992.961 lei, reprezintă subvenţii de la bugetul de stat. Faţă de creditele bugetare aprobate la data de 31 decembrie 2007, cheltuielile totale s-au efectuat în procent de peste 90%.

La instituţiile publice finanţate parţial din bugetul propriu al judeţului, s-au înregistrat anul trecut venituri totale de 6.811.430 lei şi cheltuieli totale de 6.754.119 lei, înregistrându-se un excedent de 57.311 lei, care s-a reportat în anul 2008. Din totalul veniturilor de 6.811.430 lei, veniturile proprii provenind din organizarea de serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale artistice şi sportive, taxe şcolare, bilete intrare, publicaţii, studii, valorificarea de produse din activitatea proprie, contribuţia persoanelor asistate în centrul de asistenţă şi alte venituri de la instituţiile publice, sunt în sumă de 472.879 lei, iar suma de 6.338.351 lei (93% din total venituri) reprezintă subvenţiile acordate de Consiliul Judeţean Vâlcea. Faţă de prevederile aprobate pe anul 2007, veniturile totale au fost realizate în procent de 80% şi sunt cu 1.751.610 lei mai mici decât prevederea aprobată.

Tot anul trecut, Consiliul Judeţean a realizat cheltuieli de capital (amenajare, extindere şi modernizare    Cinema Modern pentru Teatrul Anton Pann, amenajare sediu Consiliul Judeţean Vâlcea, achiziţionare autoturism teren şi laptop-uri), în valoare de circa 5 milioane lei.

Leave a Response