|luni, octombrie 22, 2018
  • Follow Us!

Stocurile de miliarde de lei sugrumă vânzarea Fabricii Conservil 

Stocurile de miliarde de lei sugrumă vânzarea Fabricii Conservil

• pe ultima sută de metri, Oltchim a introdus în condiţiile de licitaţie obligativitatea cumpărătorului de a achiziţiona 25% din stocurile de produse finite ale Fabricii Conervil, ceea ce ridică preţul minim de vânzare a activului la suma de 8,8 milioane euro

La sfârşitul lunii trecute, conducerea Oltchim SA Rm. Vâlcea a decis o nouă amânare a datei pentru licitaţia deschisă cu strigare, organizată după regula licitaţiei competitive, pentru vânzarea activului „Fabrica de Conserve Râureni – CONSERVIL”. În aceste condiţii, licitaţia s-a amânat de la data iniţială, de 29 mai 2008, la data de 13 iunie 2008, pentru ca reprezentanţii Oltchim SA să opereze unele modificări ale condiţiilor de licitaţie.

Astfel, oferta pentru vânzarea activului „Fabrica de Conserve Râureni” se modifică după cum urmează: preţul de pornire al licitaţiei este de 24,67 milioane lei, compus din preţul de pornire al activului (16,5 milioane lei), plus 25% din valoarea stocurilor de produse finite (8,17 milioane lei). Pasul de licitaţie este 5%. În cadrul licitaţiei pasul de 5% se va aplica asupra valorii preţului de pornire al activului şi al valorii de 25% din valoarea stocurilor de produse finite.

Ofertanţii se obligă ca, în situaţia în care vor câştiga licitaţia, să cumpere şi să plătească, odată cu preţul activului şi a cuantumului stocurilor de produse finite, întreaga valoare a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar (în folosinţă şi în depozit), semifabricate, produse reziduale, ambalaje şi mărfuri diverse, în valoare totală de 7 milioane lei. Pentru evitarea oricărui dubiu, ofertanţilor li se pune în vedere că preţul minim pentru transferul de proprietate asupra activului şi stocurilor este de 31,7 milioane lei (8,8 milioane euro). Taxa de participare la licitaţie este de 5.000 lei, iar taxa de acces direct la date şi informaţii este de 500 lei.

În vederea eliminării surselor care determină pierderi pentru SC Oltchim SA, de-a lungul timpului s-au încercat mai multe modalităţi de înstrăinăre a activului Fabrica de Conserve Râureni – Conservil. Prima încercare s-a făcut la sfârşitul anului 2003, când a fost analizată divizarea SC Oltchim SA, astfel încât societatea mamă să rămână cu activităţile de bază, respectiv combinatul chimic, iar subunităţile Conservil, Avicola, FNC şi Suinprod să devină societăţi comerciale distincte.

Problema divizării a mai fost analizată în anul 2006, însă proiectul nu a mai fost pus în aplicare deoarece, faţă de pierderile înregistrate de subunităţile în cauză, societăţile nou create, în urma divizării, nu ar fi fost viabile. În perioada 2004 – 2008 au fost adoptate mai multe hotărâri ale adunărilor generale pentru vânzarea activului Fabrica de Conserve Râureni – Conservil, însă, deşi au fost organizate numeroase licitaţii, nu s-a reuşit vânzarea acestui activ. Ultima hotărâre adoptată în acest sens a fost Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 19 din 16 noiembrie 2007, prin care s-a aprobat vânzarea activului la preţul de pornire de 16,4 milioane lei. În temeiul acestei hotărâri, a avut loc o licitaţie în data de 12 februarie 2008, însă, deşi au fost mai multi potenţiali ofertanţi care au cumpărat dosarul de prezentare, la licitaţie nu s-a prezentat nici un ofertant. Faţă de evoluţia situaţiei, precum şi în urma reevaluării întregului patrimoniu al SC Oltchim SA s-a întocmit de către Romcontrol SA, în data de 15 aprilie 2008, un nou raport de evaluare al activului Fabrica de Conserve Râureni – Conservil, din care rezultă că valoarea totală contabilă rămasă a fabricii este de 16 milioane lei, din care terenurile reprezintă 3,7 milioane lei. S-a mai stabilit ca directorul economic al SC Oltchim SA, Vasile Măndică, să fie preşedintele comisiei de licitaţie pentru vânzarea Conservil. Acest activ cu profil agro-alimentar nu constituie obiectul principal de activitate al SC Oltchim SA şi a înregistrat pierderi, care la nivelul anului 2007 au fost de 9 milioane lei.

Firma Rovimet a lui Crinu Popescu a emis cecuri şi bilete de ordin fără acoperire

Conform listei actualizate la data de 22 mai 2008, site-ul www.antitepari.ro prezintă o bază de date cu firmele care au emis cecuri şi/sau bilete la ordin fără acoperire. Baza de date antiţepari se actualizează săptămânal, în fiecare zi de joi, pe baza sesizărilor transmise de cititorii site-ului. La data de 22 mai 2008, baza de date includea următoarele firme din judeţul Vâlcea: ANIVER IMPEX SRL Râmnicu Vâlcea (CUI: 16066907; Nr. ORC: J38/60/2004); DARICO SRL Râmnicu Vâlcea (CUI: 15170011; Nr. ORC: J38/70/2003); KAZA PRODUCT SRL Râmnicu Vâlcea (CUI: 17137046; Nr. ORC: J38/53/2005); MARY CONF SRL Ramnicu Valcea (CUI: 12208685; Nr. ORC: J38/293/1999); ROM USA CAPITAL SRL Horezu (CUI: 8665280; Nr. ORC: J38/374/1996); ROVIMET SA Râmnicu Vâlcea (CUI: 6764031; Nr. ORC: J38/1747/1994); SAVEX COM SRL Horezu (CUI: 8824016; Nr. ORC: J38/535/1996).

Radiografiile firmelor incluse în baza de date cuprind următoarele informaţii: date de identificare (sediu declarat şi obiect principal de activitate, capital social, starea firmei); acţionarii/asociaţii firmei şi cota din capitalul social deţinută de fiecare; administratorii firmei; rezultate financiare înregistrate în ultimii ani; obligaţii restante la bugetele de stat; incidente de plată înregistrate la plata cu cecuri şi cu bilete la ordin (se precizează când au fost înregistrate şi suma totală aferentă instrumentelor refuzate la plată, precum şi dacă societatea se află în interdicţie bancară). Pentru fiecare categorie de date este menţionată data la care sunt valabile informaţiile respective. Precizăm că informaţiile oferite în cadrul radiografiilor sunt obţinute numai de la instituţiile abilitate.

 
Microbuzul CJ s-a evaporat în… capitalul APAVIL

• cu trei luni în urmă, un alt autoturism de teren a fost transferat de la Consiliul Judeţean la Apavil

Sâmbătă, 31 mai, consilierii judeţeni au aprobat pe bandă rulantă toate punctele înscrise pe ordinea de zi, având în vedere că era ultima şedinţă a CJ Vâlcea, iar unii consilieri aveau de trecut un „test” important chiar a doua zi, 1 iunie. Printre altele, în grabă, s-a aprobat şi proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC APAVIL SA Vâlcea prin mărirea aportului în natură al Judeţului Vâlcea. Despre ce este vorba? Prin adresa nr. 2027 din 14.03.2008, APAVIL Vâlcea a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea transferarea microbuzului marca Volkswagen, din dotarea Consiliului Judeţean în dotarea SC APAVIL SA, ca aport în natură al judeţului Vâlcea la majorarea capitalului social al societăţii, în scopul rezolvării problemelor de transport.

Cei de la APAVIL au motivat că trebuie să se deplaseze la/de la punctele de lucru dispersate în teritoriu, două dintre microbuzele din dotarea unităţii având durata normală de exploatare depăşită. În conformitate cu prevederile din actul constitutiv al APAVIL, capitalul social este stabilit la suma de 2.823.720 lei, împărţit în acţiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare, din care 2.500.820 lei aport în natură şi 322.900 lei aport în numerar. Capitalul social se constituie din aportul acţionarilor stabilit prin hotărârea consiliului judeţean şi prin hotărârile consiliilor locale.

Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 137 din 10 august 2007 privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Vâlcea cu Consiliul Local al oraşului Ocnele Mari, în vederea participării cu capital social la APAVIL Vâlcea, prevede următoarele: se aprobă asocierea consiliului judeţean cu Primăria Ocnele Mari, în vederea participării cu capital social la APAVIL, cu suma de 5.000 lei. Aportul judeţului Vâlcea este de 2.655.680 lei, din care 2.405.680 lei aport în natură şi 250.000 lei aport în numerar, potrivit aceloraşi prevederi ale actului constitutiv.

Numai că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 26 din 29 februarie 2008, a mai fost majorat capitalul social al APAVIL Vâlcea prin mărirea aportului în natură al Judeţului Vâlcea, constând în autoturismul ARO 244, cu valoarea de inventar de 18.510 lei. Majorarea capitalului social s-a făcut prin emiterea de acţiuni nominative, în valoare nominală de 10 lei fiecare, după evaluarea bunului de către un expert. În schimb, microbuzul cu număr de înmatriculare VL-04-KLH figurează în evidenţa Consiliului Judeţean Vâlcea cu numărul de inventar 400223 şi o valoare de inventar de 170.010 lei, data amortizării complete a acestuia fiind luna decembrie 2008.

Leave a Response