|luni, iulie 23, 2018
  • Follow Us!

Traian Dobrinescu, pasibil de a fi condamnat 

 Traian Dobrinescu, pasibil de a fi condamnat

Dacă directorul  Regiei de Protocol – Sucursala Olăneşti şi consilier judeţean PNL poate scăpa cumva de controalele şi anchetele în care este parte ca urmare a articolelor publicate de noi şi a sesizărilor ce le-am făcut mai multor instituţii de stat nu va avea viaţă uşoară cu noi pentru că ne-a hărţuit şi acuzat pe nedrept. Am pierdut timp dând declaraţii poliţiei ca urmare a faptului că domnul Dobrinescu a făcut plângere penală împotriva noastră susţinând că l-am calomniat şi insultat şi dorind condamnarea noastră. Cu el dar şi cu toţi care vor proceda ca el vom proceda în mod identic. Vom încerca noi să obţinem condamnarea lor. Asta pentru că presa trăieşte din imagine şi pentru că astfel de denunţuri neîntemeiate ne fac să pierdem timp şi bani şi oferă posibilitatea concurenţei noastre să ne şifoneze imaginea scriind că suntem cercetaţi penal.

Cine acuză gratuit plăteşte

Denunţul calomnios se defineşte astfel conform Codului Penal, Capitolul II, art.259: "Învinuirea mincinoasă făcuta prin denunţ sau plângere, cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de către o anume persoană, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Producerea ori ticluirea de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. Dacă cel care a săvârşit fapta declară mai înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de persoana în contra căreia s-a făcut denunţul sau plângerea, ori împotriva căreia s-au produs probele, ca denunţul, plângerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art.76." Tuturor persoanelor care în mod intenţionat au făcut plîngere penală, fie din rea-voinţă, fie pentru că li s-a sugerat de către terţe persoane, pentru că există şi asemenea cazuri, după ce se dă rezoluţia NUP, le vom face, atât eu personal, cât şi celelalte persoane din redacţie vizate de aceste denunţuri, plîngere penală pentru denunţ calomnios. Vor trebui să angajeze avocaţi, să răspundă poliţiştilor la întrebări, să piardă timp, să vină în instanţe unde să dea cu subsemnatul şi….să se trezească condamnaţi dacă nu au resursele şi relaţiile necesare  ( destul de costisitoare dealtfel) pentru a scăpa basma curată.

Adevărul nu e nici calomnie nici insultă

ROMÂNIA MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGă JUDECăTORIA RM. VÂLCEA
Operator de date cu caracter personal nr. 4486
Dosar nr.: 1694/P/2007
REZOLU├×IE
– 29.05.2007 –
NICOLAE POPESCU, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea,
Examinând dosarul cu nr. de mai sus privind pe GUMINSKI TRAIAN,
CONSTAT:
La data de 25.04.2007, organele de urmărire penală au fost sesizate de către Dobrinescu Traian cu privire la faptul că sus-numitul, în calitate de redactor al cotidianului Ziarul de Vâlcea, a publicat un articol prin care este insultat şi calomniat.
În urma cercetărilor efectuate în cauză de către organele de poliţie nu au fost identificate date sau indicii temeinice care să dovedească săvârşirea infracţiunilor reclamate. În acest sens, articolul publicat de Guminski Traian prezintă mai multe împrejurări ce au fost aflate de la diferite persoarte, indicate în cuprinsul acestuia, precum şi presupuneri cu privire la comiterea unor fapte imorale sau cu caracter penal. Astfel că, nefiind prezentate fapte determinate săvârşite de anumite persoane, fapta susnumitului, sub aspectul laturii obiective, nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de insultă sau calomnie. De asemenea, în ceea ce priveşte afirmaţia „liberal cămătar“ indicată de petent în plângere ca fiind o insultă, prin lecturarea articolului, se observă că aceasta a fost desprinsă din context, modificându-şi astfel înţelesul pe care îl avea în conţinutul frazei.
În raport de cele prezentate anterior, în temeiul disp. art. 228 al. 6 Cp.p. rap. la art. 10 lit. d C.p.p.,
CONFIRM:
Propunerea organelor de poliţie de a nu se începe urmărirea penală faţă de GUMINSKI TRAIAN, cercetat sub aspectul săvârşirii infr. prev. de art. 205 şi 206 din Cp.Soluţia se comunică petentului Dobrinescu Traian.

Leave a Response