|luni, iulie 16, 2018
  • Follow Us!

Direcţia de Sport a avut o colaborare excelentă cu instituţiile publice locale şi judeţene 

Directorul Adrian Comănescu face bilanţul: 

Direcţia de Sport a avut o colaborare excelentă cu instituţiile publice locale şi judeţene

Activitatea Direcţiei Judeţene de Sport e una care necesită multă muncă, implicare activă în activităţile sportive din judeţ. Acest lucru presupune, însă, pentru reuşita acţiunilor avute în vedere, şi o bună colaborare între această instituţie sportivă şi organele locale. Directorul DSJ Vâlcea, Adrian Comănescu, vorbeşte despre felul în care s-a lucrat până acum în cadrul instituţiei pe care o conduceţi, dar şi despre colaborarea pe care Direcţia Judeţeană de Sport a avut-o şi o are cu oficialităţile locale şi judeţene.

– Domnule director Adrian Comănescu, vă rog să faceţi o analiză, din punctul dumneavoastră de vedere, asupra modului cum au lucrat inspectorii din subordinea dumneavoastră până acum?

Până acum, Direcţia Judeţeană de Sport a avut ca obiectiv primordial organizarea şi desfăşurarea competiţiilor la toate nivelurile. Aşa se explică numărul sporit de acţiuni derulate în diferite localităţi ale judeţului, faptul că s-au organizat competiţii în premieră în unele localităţi mai îndepărtate de reşedinţă, în centre industriale sau în bazinul carbonifer Berbeşti – Alunu, în staţiunile balneo-climaterice. Totodată, inspectorii de specialitate au participat la cercurile pedagogice de profil şi au ţinut o strânsă legătură de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, cu primăriile, cu directorii unităţilor de învăţământ şi cu profesorii de educaţie fizică şi sport din judeţ. De asemenea, au avut un rol deosebit de important prin acţiunile de îndrumare şi control desfăşurate în oraşele şi comunele mari ale judeţului implicându-se efectiv în acţiunile sportive, dar şi în organizarea unor evenimente cu conotaţie sportivă dar cu caracter de festivităţi cum au fost aniversarea unui an de la înfiinţarea Filialei vâlcene a Academiei Olimpice pentru educaţie fizică şi sport.

– Care este relaţia Direcţiei de Sport cu clubul departamental, Chimia Rm. Vâlcea?

Direcţia Judeţeană de Sport s-a implicat tot mai mult în activitatea Clubului Sportiv Chimia Rm. Vâlcea, în primul rând în sensul sprijinului logistic pentru realizarea acţiunilor incluse în calendarele competiţionale, iar pe de altă parte prin punerea gratuit la dispoziţia sportivilor a bazei materiale, respectiv Sala Sporturilor Traian, pentru secţiile de judo, karate handbal  şi lupte greco-romane, iar pentru atletism, haltere şi box a sălilor de profil de la stadionul Zăvoi, pentru efectuarea antrenamentelor şi desfăşurarea competiţiilor oficiale. Să nu uităm faptul că sediul Clubului Sportiv Chimia se află în incinta Sălii Sporturilor ,,Traian”, neperceptându-se chirie şi cheltuieli cu utilităţile. Totodată, reprezentanţi ai clubului au luat parte la toate şedinţele de analiză ( săptămânale ) organizate cu personalul de specialitate al Direcţiei, inclusiv personalul Sălii Sporturilor, şedinţe în care, în funcţie de problemele ridicate, s-au stabilit  măsuri concrete şi pentru îmbunătăţirea activităţii clubului .

– Dar cu organele locale cum aţi colaborat?

Indiscutabil  Direcţia Judeţeană de Sport a avut şi are relaţii deosebite de colaborare cu organele administraţiei publice la toate nivelurile. Începând de la comune până la municipii şi Prefectură, am primit sprijin din partea primarilor, dar şi a organelor de poliţie, jandarmerie, a tuturor factorilor cu atribuţiuni precum şi a unor sponsori cu potenţial economic. Astfel, cu ajutorul nemijlocit al Primăriei municipiului Rm. Vâlcea, îndeosebi al domnului primar Mircia Gutău,

s-a modernizat la standarde apreciabile complexul sportiv Zăvoi, asigurându-se în prezent condiţii optime de antrenament, dar şi de cazare şi masă pentru toţi sportivii, inclusiv cei ai Clubului Chimia, după cum sala acoperită de atletism a beneficiat de o amplă lucrare de amenajare prin montarea geamurilor cu termopan, asigurându-se astfel condiţii bune de pregătire şi pe timp friguros. Ar mai fi de adăugat faptul că lucrările de modernizare vor continua în acest an prin montarea pistei sintetice de atletism şi refacerea în totalitate a gazonului şi a drenajului corespunzător. De asemenea, D.S.J are relaţii bune de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia de Sănătate Publică, cluburile şi asociaţiile sportive, practic cu toate organizaţiile şi organismele implicate în activitatea sportivă, altfel nici nu ar fi fost posibile realizările notabile ale sportului vâlcean în 2006. Mă simt însă nevoit să punctez momentul de vârf al colaborării cu Primăria municipiului Rm. Vâlcea, care a avut loc cu prilejul festivităţii de premiere a celor mai buni sportivi ai judeţului. (Ionel GEREA)

Leave a Response