|luni, iulie 23, 2018
  • Follow Us!

Agricultură de subzistenţă la Vâlcea 

Agricultură de subzistenţă la Vâlcea

• ├×ăranii vor fi ajutaţi să facă proiecte

La Vâlcea, una dintre cele mai mari probleme ale agriculturii este că se practică o formă de subzistenţă a acesteia, prin existenţa unor mici exploataţii agricole, cu resurse financiare limitate şi având o dotare insuficientă cu echipamente şi utilaje agricole, în care se obţine un randament scăzut. Aceasta este concluzia la care au ajuns specialiştii de la Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Vâlcea, care asigură servicii de consiliere şi consultanţă  producătorilor  agricoli.

Agricultură fără rezultate

Acţiunile instituţiei au vizat în acest an transformarea exploataţiilor de subzistenţă şi semisubzistenţă în ferme familiale, orientate spre piaţă, spre comercializare, cu atât mai mult cu cât agricultura este la Vâlcea o tradiţie, fiind o ramură importantă a economiei, 61,1% din populaţie fiind ocupată în agricultură. Pentru a-i sprijini pe agricultori, oficiul de consultanţă agricolă a orgasnizat programe de instruire şi formare profesională a agricultorilor, de informare a acestora sau proiecte de modernizare şi dezvoltare a fermelor şi de organizare a producătorilor în asociaţii. Din păcate, deşi ponderea populaţiei ocupate în agricultură este relativ ridicată, nivelul de instruire este scăzut, managerii exploataţiilor individuale neavând nicio şcoală absolvită.” – a precizat Marius Constantinescu, directorul executiv al Oficiului Judeţean pentru Consultanţă Agricolă. Astfel, Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă  a organizat cursuri de calificare pentru 1930 de fermieri în meseriile apicultor, agricultor, lucrător calificat în creşterea animalelor, ciupercar, legumicultor, floricultor, mecanizator şi brutar-patiser, cu o durată de trei luni. Pregătirea a inclus şi cursuri de management al exploataţiei agricole; marketing agroalimentar; elemente de contabilitate şi gestiune economică; legislaţie naţională şi europeană în domeniu. Anual, specialiştii din consultanţa agricolă au organizat 50 de cursuri de instruire a producătorilor agricoli cu o durata de 1-2 zile. Prin acţiunile de informare a producătorilor agricoli fermierii sunt înştiinţaţi cu pricire la formele de sprijin de care pot beneficia din partea Guvernului sau din partea UE. Pentru obţinerea subvenţiilor, consultanţa agricolă sprijină agricultorii în întocmirea documentaţiei. Prin târgurile şi expoziţiile organizate de către Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă sunt promovate culturile agricole şi produsele tradiţionale care au rentabilitate şi o bună piaţă de desfacere. Astfel de târguri au fost organizate la Ziua căpşunului, Învârtita dorului, etc. Anual, se acordă asistenţă tehnică de specialitate la circa 20.000 de producători agricoli. De asemenea, au fost sprijiniţi 3553 de crescători de vaci de lapte din totalul de 23533, pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii cotei de lapte, plus 7382 pentru înscrierea în registrul fermelor. Pentru întocmirea cererilor de solicitarea  plăţilor directe pe suprafaţă, au fost consiliaţi de asemenea 6249 de fermieri.

Proiecte SAPARD

În acest an, Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă a întocmit de asemenea 7 proiecte prin Programul SAPARD, 5 pentru achiziţia de utilaje agricole performante  şi 2 pentru înfiinţarea unei ferme zootehnice, care vor fi ferme model pentru judeţul Vâlcea. Acest program va continua prin consilierea fermierilor in vederea accesării fondurilor comunitare şi prin întocmirea de proiecte solicitanţilor. „Specialiştii din consultanta agricolă au sprijinit producătorii agricoli să se organizeze în asociaţii profesionale, în special în sectorul zootehnic, pentru a beneficia de subvenţiile acordate de Guvern, prin realizarea documentaţiei necesare înfiinţării acestora. La această dată, în judeţul Vâlcea mai sunt doar câteva localităţi unde nu exista asociaţii ale crescătorilor de animale. Vrem să realizăm şi în continuare în judeţ organizarea grupurilor de producători sau a cooperativelor, în zonele unde există multe produse agricole şi sunt probleme cu desfacerea. Acest lucru se impune in special in sudul judeţului, unde este foarte dezvoltat sectorul legumicol.” – a mai apreciat directorul Constantinescu.

Anda VLAD

Leave a Response