|vineri, iulie 20, 2018
  • Follow Us!

în semestrul I 2007, Fiscul vâlcean a efectuat 1.500 de verificări 

În semestrul I 2007, Fiscul vâlcean a efectuat 1.500 de verificări

 

Inspectorii au stabilit suplimentar pentru bugetul de stat 53,3 milioane lei, iar 17 cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, prin structurile cu atribuţii de control din subordine, în semestrul I 2007, în vederea identificării faptelor de evaziune fiscală, a urmărit îndeplinirea în bune condiţii şi la timp a sarcinilor care decurg din obiectivele strategice stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, principalele obiective vizând: creşterea gradului de conformare voluntară a operatorilor economici; realizarea veniturilor bugetului general consolidat şi reducerea arieratelor; reducerea şi sancţionarea comportamentului evazionist; întărirea disciplinei financiar-fiscale şi contabile.
Până la 30 iunie a.c., inspectori ai DGFP Vâlcea au desfăşurat 1.500 de acţiuni de control la persoane juridice şi fizice, verificând: modul în care sunt aplicate reglementările legale privind calcularea, evidenţierea în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege, a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii fiscale faţă de bugetul general consolidat; realitatea şi legalitatea sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.
În urma inspecţiilor fiscale, veniturile stabilite suplimentar de Finanţele Publice vâlcene pentru bugetul general consolidat, s-au ridicat la 53,3 milioane de lei. Suma este formată din: 34,8 mil.lei – diferenţe de impozite, taxe, contribuţii şi fonduri stabilite peste cele înregistrate de operatorii economici în evidenţa contabilă; 18,1 mil.lei – accesorii aferente debitelor stabilite suplimentar; 0,4 mil.lei amenzi contravenţionale şi confiscări.
În semestrul I, pentru prejudicii create bugetului general consolidat, în sumă totală de 31 mil.lei, DGFP Vâlcea a înaintat 17 de cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate.

Leave a Response