|luni, iulie 16, 2018
  • Follow Us!

Traian Dobrinescu, anchetat de Corpul de Control al Guvernului 

 Mai bine mai târziu decât niciodată

 

Traian Dobrinescu, anchetat de Corpul de Control al Guvernului

 

După o aşteptare de cinci luni am primit în cele din urmă răspuns la sesizarea ce am adresat-o Guvernului României şi în care semnalam lipsa de transparenţă şi de corectitudine în licitaţiile conduse din umbră de liberalul Traian Dobrinescu, mare admirator al preşedintelui Băsescu, consilier judeţean şi şef la Sucursala de Reprezentare şi Protocol Olăneşti. Publicăm în continuare răspunsul pe care l-am primit şi care confirmă faptul că „Ziarul de Vâlcea” a avut dreptate în februarie. Ca de fiecare dată de altfel.

„Guvernul României Departamentul de Control al Guvernului
Redacţia “Ziarul de Vâlcea” domnului Director TiberiuPîrnău
Domnului Redactor Şef Traian Guminski
Referitor la sesizarea dumneavoastră, privind Sucursala de Reprezentare şi Protocol Olăneşti, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 17/1466/28.02.2007 şi transmisă spre competentă soluţionare Autorităţii de control a Guvernului vă comunicăm următoarele:
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din O.U.G.nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, Departamentul de Control al Guvernului a efectuat un control la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat şi la Sucursala de Reprezentare şi Protocol Olăneşti, în urma căruia s-au constatat deficienţe în aplicarea prevederilor legale în domeniu achiziţiilor publice.
Raportul de Control a fost înaintat Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de stat, pentru a dispune măsurile prevăzute de lege.” Răspunsul este semnat de directorul general Mihaela Petrescu şi ne-a fost expediat în 5 iulie.

Leave a Response