|luni, iulie 16, 2018
  • Follow Us!

Liviu Bădescu pledează pentru revenirea Artelor Marţiale pe făgaşul lor firesc 

 Preşedinte al Federaţiei Române de Karate şi Aiki Goshin-Do,

Liviu Bădescu pledează pentru revenirea Artelor Marţiale pe făgaşul lor firesc

În cadrul Federaţiei Române de Karate şi Aiki Goshin-Do (cu sediul în Rm. Vâlcea), Liviu Bădescu (Shihan 6 DAN) pretinde o atitudine fundamental diferită faţă de erorile care se produc în sistemul sportiv, atât în ceea ce priveşte latura tehnică şi spirituală, pe de o parte, cât şi faţă de transformarea Budo-ului japonez într-un surogat comercial, pe de altă parte. Numit şi „calea autoapărării spiritului”, Goshindo-ul conduce, inevitabil, spre o anumită profunzime interioară şi, din acest punct de vedere, el nu mai reprezintă un simplu ansamblu de tehnici. Aspectul mental îşi pune puternic amprenta asupra acestora, care devin extrem de puternice şi periculoase, păstrându-şi astfel caracterul profund original. Federaţia Română de Karate şi Aiki Goshin-Do, cu sediul în Rm. Vâlcea, pledează pentru acea revenire a Artelor Marţiale pe făgaşul lor firesc, tradiţional, considerând că acestea nu pot fi divizate de imperative aparţinând unor poziţii partizane, singulare şi restrictive.

Domnule Bădescu, ce este, până la urmă, tehnica unui luptător?

– Un luptător poate avea o tehnică de execuţie impecabilă: forţă, viteză, ritm, armonie. Cu toate acestea, dacă tot ansamblul nu are spirit, profunzimile acestei tehnici nu pot fi atinse. Tehnica este ceva exterior, în timp ce spiritul este ceva interior. Interiorul trebuie exprimat de exterior şi niciodată invers. Cea mai mare greşeală pe care o fac o parte din cei care studiază Artele Marţiale este aceea că ei consideră tehnica un simplu instrument de autoapărare. Componenta centrală a antrenamentului – autoperfecţionarea – nu mai cade asupra propriei persoane, ci este „transferată” asupra adversarului. Tehnica „modelează” adversarul, dar te modelează şi pe tine. Nu trebuie uitat că este necesar să te cizelezi mereu, din punct de vedere spiritual.

Dar arta luptei?

– Deseori auzim spunându-se că Artele Marţiale trebuie înţelese ca o expresie a spiritului, dar nucleul lor ireductibil, de o fascinantă şi tulburătoare prezenţă, îl constituie filozofia ca înţelepciune, dar şi ca sistem de gânduri şi reprezentări. Valabilitatea principiilor elaborate şi promovate de marii maeştri s-a dovedit reală, ele devenind un cod moral pentru toţi cei care doresc cu adevărat progresul umanităţii. Un cod moral nu este coercitiv. El nu interzice şi nu proclamă anumite atitudini, ci reprezintă un contract liber consimţit, o convenţie a unei convieţuiri perfecte între oameni. Cineva afirma că arta luptei, mai presus de orice, este arta recunoaşterii meritelor şi calităţilor celui cu care te confrunţi. Mi-a plăcut mult această frază. De aceea, încearcă să dai dovadă de înţelegere în ceea ce priveşte punctul de vedere al partenerului tău de dialog. Nu trebuie să-l accepţi, ci doar trebuie să faci efortul de a-l asculta. Aceasta este o luptă cu tine însuţi, dar este şi unul din cele mai ciudate fenomene: lupta împotriva ta.  (Ionel GEREA)

Leave a Response