|vineri, iulie 20, 2018
  • Follow Us!

Nu se pot retroceda mai mult de 100 de hectare 

Modificări la legea funciară:

Nu se pot retroceda mai mult de 100 de hectare

La sfârşitul lunii iunie au apărut modificări şi completări legislative privind fondul funciar. Astfel, Legea nr.193/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, conţine prevederi suplimentare, care vor face ca legea să fie şi mai greu de aplicat. Astfel, pentru terenurile proprietarilor deposedaţi, persoane fizice, pe care se află păşuni şi fâneţe, reconstituirea se face pe diferenţa dintre suprafaţa de 50 de hectare de familie şi cea adusă in cooperativa agricolă de producţie sau preluată prin acte normative speciale ori prin orice alt mod de la membri cooperatori sau de la orice altă persoană fizică deposedată, dar nu mai mult de 100 de hectare de fiecare proprietar deposedat. Persoanele fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, prin aplicarea Legii 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată, precum şi persoanele îndreptăţite la împroprietărire, înscrise în tabelele nominale, li se vor acorda terenurile respective în limita suprafeţelor disponibile, sau vor fi despăgubite. Se pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenţele de suprafaţă ce pot fi reconstituite, până la data de 25 august 2007.

Anda VLAD

Leave a Response